Releasenotes 30.3

šŸ“˜

Release 30.3

GeoApps Release 30.3 biedt met ruim 200 bugfixes veel kleine verbeteringen en optimalisaties in zowel de beheeromgeving als in de apps en de viewer. Ook worden er steeds meer functionaliteiten in apps ondersteund. Ook is de performance van deze versie nog verder verbeterd.

Een compleet overzicht van alle functionaliteiten, verbeteringen en oplossingen staat op deze pagina. Aanvullende documentatie is beschikbaar via de verschillende topics aan de linkerzijde.

Benieuwd naar de releasenotes van de vorige versie van GeoApps? Bekijk ze hier: Releasenotes 30.1

Verbeteringen en nieuwe mogelijkheden

Apps

 • Attribution wordt nu ook in de GeoApps-API (apps) ondersteund.
 • Highlights voor vectorlagen worden nu ook in de GeoApps-API (apps) ondersteund.
 • Indien een element aanklikbaar is, zie je een hover-color en cursorpointer. Dit is geĆÆmplementeerd op de volgende blocks: lijndiagram, staafgrafiek, donut, tabel.
 • Je kunt nu een beschrijving bij een kaartblock toevoegen.
 • Bij het openen van een app met blocks die moeten laden (zoals bijv. grafieken) wordt voortaan een laad-indicator getoond.
 • De positie van legenda en zoekbalk in het kaartblock zijn nu instelbaar.

Kaartviewer

 • Iconen worden nu groter weergegeven in de legenda.
 • Zodra de tekenfunctie gebruikt wordt op meerdere layers, wordt voortaan de laatst actieve layer onthouden zodra de tekenbalk gesloten en opnieuw geopend wordt.

Maps

 • Het formulier bij 'Create Map' is vereenvoudigd en toont nu minder instellingen en gebruikt meer default waardes. Zodra de Map eenmaal is aangemaakt kunnen alle instellingen gewoon worden aangepast via de Edit-optie.

Layers

 • Bij de Editing-tab van het kaartoverzicht in de beheeromgeving is de tab notifications uitgesplistst naar een nieuw tabblad onder de editing-groep.

Pop-ups

 • Het is vanaf nu mogelijk bij lijn- of staafgrafieken in een popup een minimale waarde voor de Y-as in te stellen.

Datasets

 • Het venster 'Edit attributes' wordt vanaf nu in een modal getoond, in plaats van op een losse pagina.

Gebruikersbeheer

 • Indien 'Settings' onder 'Users' in de beheeromgeving niet gebruikt wordt, is deze optie voortaan verborgen.

Opgeloste bugs

Beheeromgeving

 • De oude logica omtrent het registreren van gebruik veroorzaakte regelmatig problemen bij bestaande functies zoals het verwijderen van projecten. Deze logica is vervangen met het nieuwe licentiemodel en is verwijderd waardoor op veel plekken problemen zijn opgelost.
 • Bij het toevoegen van een setting in de Draw-tab ging de redirect naar de Overview-tab i.p.v. de Draw-tab.
 • Projecten konden in sommige gevallen niet verwijderd wanneer een kaartlaag was verwijderd waarvan de symbologie onterecht was opgeslagen als template, welke op zijn beurt niet teruggevonden/verwijderd kon worden.
 • Na het verwijderen van een layerset kwam er een server error in beeld door een verkeerde redirect.
 • De header-balk van de beheeromgeving werd niet verborgen achter de backdrop van de vensters die gebruikt worden voor bewerkacties.

Gebruikersbeheer

 • In sommige gevallen werden omgevingen niet getoond in 'Mijn GeoApps'.
 • De loginmogelijkheid werd op de mobiele weergave nog getoond wanneer 'Enable login' uitstond.

Apps

 • Apps toonden niet altijd de browser icon (favicon) die bij branding was ingesteld.
 • De accentkleuren van de app werden niet altijd standaard gebruikt in de blocks.
 • Externe WFS-services werden in sommige gevallen niet goed ingeladen in de apps.
 • In het tekstblok in de Editor werd onnodig een horizontale scrollbar getoond bij de kleurkeuze.
 • De loading-indicator werd in de Editor niet altijd (goed) weergegeven.
 • Layers in de apps werden niet correct gerenderd indien de projectie anders was ingesteld dan de map.
 • Een afbeelding in een popup werd niet goed uitgelijnd in apps.
 • Een kaart in een publieke app werd niet altijd getoond sinds de verbeteringen in beveiliging in release 30.1
 • Bij lange screennames paste de titel soms niet in het 'schermen'-overzicht.
 • Zodra een laag werd uitgeschakeld in de kaarten in de apps werd de popup niet automatisch verborgen.

Dashboard

 • Bij een dashboard-block konden dynamische filters niet worden toegepast op een block met een computed attribute.
 • Bij het hoveren over een grafiek-block kwam het hover-label soms onder de titel en beschrijving in het block.
 • Het tabel-block paste in sommige gevallen geen scrollbalk toe.
 • Blocks in het Dashboard tonen een laadindicator als de blocks aan het laden zijn

Viewer

 • Bij een JPG-export werden soms niet alle objecten van een WFS-layer getoond.
 • Bij het filteren op attributen werd de domeinlijst getoond bij bewerkingen anders dan gelijk aan / niet gelijk aan.
 • Bij het printen van een symbologie van het type Triangle kwam er een foutmelding in beeld.
 • Bij het printen van een scale-dependent layerset als baselayer werd niet de juiste baselayer getoond.
 • Bij een lange attribuutnaam viel de tekst achter het invoerveld weg bij het bewerkformulier op een tekenlaag.
 • De 'Zoom to location'-button op kaartlagen hield geen rekening met verschil in projectie tussen layer en map.
 • Zoom to Location als locatie op een themakaart werkte niet bij het direct openen van de map.
 • Wanneer het downloaden van een rapportage bij een analyse foutging kwam er geen foutmelding in beeld.
 • Bij het maken van een portrait print werd de minimap uitgerekt.
 • In de legenda werden bepaalde symbolen uitgerekt.
 • In de legenda kon de tekst van een GetLegendGraphic in sommige gevallen buiten het paneel vallen.
 • Verslepen van de scrollbalk in de themakaarten-dropdown werkte niet.
 • De spinner bij het downloaden van een rapport uit een analyse werd maar heel kort weergegeven.
 • Bij het printen van specifieke TMS-lagen bleef de print leeg.
 • Bij het gebruik van layer sets in een print / jpg export werden niet alle layers geprint of geĆ«xporteerd.
 • Het downloaden van een shapefile met child-attributes ging in sommige gevallen mis.
 • Filteren op 'is leeg' of 'is niet leeg' werkte niet altijd naar behoren bij numerieke waarden.
 • Google Streetview kon niet worden geopend in mobiele weergave.
 • Bij het exporten van een kaart naar JPG werd een layerset in verkeerde volgorde getoond in de resulterende export.
 • Bij het bewerken van objecten via multi-edit in combinatie met definition queries kon het voorkomen dat sommige objecten die niet zichtbaar waren maar wel in het selectiegebied lagen werden geĆ¼pdatet.

Startpage

 • In de Startpage wordt afhankelijk van het app type een ander icoon en een placeholder image getoond.
 • In de Startpage werd de lijstweergave op mobiel niet goed uitgelijnd.
 • De Startpage-knop 'Filter' is hernoemd naar 'Groeperen'.
 • De taal van de knoppen in de Startpage werd in sommige gevallen niet goed toegepast.
 • Niet alle Startpage branding settings werkten naar behoren.
 • Zoeken in de Startpage werkte niet naar behoren als je niet was ingelogd.
 • In de startpage zorgden lange teksten in de omschrijving voor een verplaatsing van layout-elementen.

Maps

 • In het 'edit map'-overzicht waren de save en cancel buttons niet zichtbaar zonder in de pagina te scrollen.
 • 'Add Layer' bij Base Layers had nog geen vernieuwde modal.
 • De 'Copy map'-knop was had geen afgeronde hoeken aan Ć©Ć©n kant.
 • In de beheeromgeving werkte de highlight van de iconen niet volledig correct bij het gebruik van folders in de kaartlagenboom.
 • De modal 'Update map bookmark label' werd niet goed uitgelijnd.
 • De modal 'Edit Bookmark' werd niet goed uitgelijnd.
 • Indien geen users zijn toegewezen aan een map in de beheeromgeving werden foutieve labels getoond.
 • In de modal 'Enable Thememap Security' ontbrak een icoon.
 • Bij het instellen van bookmarks gebaseerd op een dataset was de uitlijning van velden incorrect.

Kaartlagen

 • Bij het verwijderen van een kaartlaag werd de cache niet automatisch geleegd.

 • De weergave van de modals bij het aanmaken en bewerken van kaartlagen van het type Direct Connect zijn verbeterd.

 • Het title attribute zoals bij een pop-up tab van het type 'Text' werd niet als titel (groot en dikgedrukt) weergegeven.

 • Bij een layerset stond bij de layers de knop 'Delete' in plaats van 'Remove'.

 • Bij collections werd op layers de optie 'Delete' getoond in plaats van 'Remove'.

 • Bij de default button in draw tabs ontbrak een icoontje.

 • Bij het verwijderen van een tabblad van de Draw-popup op layers werd een blauwe in plaats van rode popup getoond.

 • Iconen van layer sets werden niet correct getoond bij het toevoegen van layers aan een map.

Datasets

 • Het uploaden van een Excellijst gaf soms onduidelijke foutmeldingen. Hier zijn verbeteringen in gemaakt, waardoor Excelbestanden makkelijker geĆ¼pload kunnen worden en eventuele foutmeldingen verduidelijkt zijn.

 • WMTS datasets werkten soms niet meer door een issue met projecties.

 • Bij het toevoegen van een WMTS layer werd de titel in plaats identifier gebruikt om de dataset services aan te maken. Ook werden in sommige situaties foutmeldingen getoond.

 • Het venster Get Layers onder dataset services was incorrect gestyled en niet consistent met de rest van de GeoApps omgeving. Ook zijn de knoppen onderaan het venster omgedraaid om dit consistent te maken met de rest van de beheeromgeving.

 • In sommige situaties werden attributen getoond over meerdere regels in de beheeromgeving onder Dataset Attributes.

 • Bij het uploaden van een DXF- of TIFF-bestand ontbrak de styling van de modal.

 • Bij het verwijderen van een datasetservice ontbrak de styling van de modal.

 • Bij verwijderde dataset attribute sources bleef de sync voor de cache doorgaan.

 • Bij het verwijderen van een dataset bleef deze in de lijst staan totdat de pagina ververst werd.

 • Het toevoegen van bounds op externe services functioneerde niet altijd zoals gewenst.

 • Bij het instellen van een definition query werd het wisselen naar de (Simple) query builder vaak niet goed toegepast en onduidelijk weergegeven.

 • Het alias van een attribuut kwam soms onnodig op de volgende regel in het attributenoverzicht.

 • De unit paste soms niet op de regel bij lange attribuutnamen in het attributenoverzicht.

 • De uitlijning bij een Excel/DXF upload klopte niet helemaal.

 • De uitlijning van de database status was incorrect onder Direct Connect databases.

 • Bij dataset projections werkten de modals van de edit page and delete redirect in verband met verkeerde redirects.

Tekenen

 • Het opslaan van data kon fout gaan wanneer een kaartlaag geen default draw-tab had.
 • De lay-out van het multi-edit venster klopte niet altijd.
 • De multi-edit mogelijkheden konden gebruikt worden op een layer terwijl de gewone edit-actie was uitgeschakeld in sommige situaties.

Symbology

 • Het verwijderen van een Symbology Template werkte niet door een verkeerde redirect.
 • De 'Back to list'-knop onderaan het Templates-overzicht verwees naar de verkeerde pagina.
 • Het openen van een Symbology Template vanuit het kaartlaagoverzicht opent nu in een nieuwe tab.
 • 'All other values' kon niet worden aangepast via de 'Edit class'-knop.

Pop-ups

 • In de Apps werden pop-up tabs van het type image niet goed geladen of kwam er een foutmelding.
 • Wanneer er geen afbeelding was ingesteld op een object liet de pop-up tab van het type image niet zien dat er geen afbeelding beschikbaar was.
 • Safari in iOS 17 en MacOS 14 toont de pop-ups foutief en plaatst meerdere items uit de popup over elkaar.
 • Bij het instellen van een pop-up van het type link ontbrak de styling van het formulier.
 • De pop-ups van het type grafiek werkten niet meer sinds de laatste versie in de Viewer.

Extensions

 • De uitlijning en verduistering klopten niet bij de 'Add Extension'-overlay.
 • De verwijzingen naar documentatie en bepaalde acties in het extensions-overzicht klopten niet.

Icons

 • De 'Create Icon Group' knop stond niet goed uitgelijnd.
 • De 'Add Icon' knop stond niet goed uitgelijnd.
 • Het modal bij het verwijderen van een icon group werd in de verkeerde kleur (blauw) getoond.

Analyses

 • Downloaden van de analyse werkte soms niet met Disable Auto Analysis Update ingeschakeld.
 • Onder analyses werd nog de optie Back to list getoond, deze is verwijderd.
 • Indien een foutmelding werd getoond bij analyses was het venster van de foutmelding geplaatst achter de analyse-vensters.

Information Overlay

 • In de Info Overlay tab klopte de naamgeving niet.
 • Bij het verwijderen of bewerken van Info Overlays ontbrak de styling van het scherm.
 • Zodra een information overlay werd toegevoegd aan een map werd de user teruggestuurd naar een foutieve pagina.

GeoApps Store

 • De fonts van de UserMenu in GeoApps Store waren niet uniform t.o.v. Startpage/Manage UserMenu.

Integraties

 • Bij het openen van StreetSmart met de pop-out rechtsboven, bleef het resulterende scherm leeg.
 • Bij het openen van StreetSmart op een locatie waar dit niet beschikbaar was, werd het icoontje in de kaart alsnog getoond.
 • Datasets die zijn geĆ¼pload via FME konden niet gedownload worden binnen GeoApps.