Aanmaken en gebruiken van services

Layer Services zijn aan te maken voor het type:
WMS - Een Web Map Service maakt een service van de kaartlaag en stelt deze beschikbaar als afbeelding. Bij het inladen van een WMS worden dus vooraf gerenderde afbeeldingen (met de door de beheerder aangemaakte symbologie) ingeladen. Een WMS is een goede service voor wanneer je data op een vlotte wijze wilt inladen en geen verdere bewerkingen op de data wilt doen.

WFS - Een Web Feature Service is een protocol waarmee je data kunt opvragen, aanleveren, bewerken en analyseren. Hierbij worden alle objecten in een kaartlaag als vector ingeladen. Deze service is daarmee uitermate geschikt om zelf de data te visualiseren, downloaden en analyseren.

TMS - Een Tiled Mapping Service wordt veelal gebruikt voor kaartlagen die veel data bevatten, zoals ondergrondskaarten. Data wordt getiled aangeboden, zodat de data snel ingeladen kan worden.

Aanmaken service

Voor het aanmaken van een Layer Service ga je naar de instellingen van de betreffende layer. Een service is aan te maken op alle GeoApps-hosted datasets.

Service aanmaken voor layerService aanmaken voor layer

Service aanmaken voor layer

  1. Ga naar het tabblad Services
  2. Klik op Add
  3. Onderstaand scherm opent
InstellingenInstellingen

Instellingen

  1. Kies een naam voor de Layer Service
  2. Kies welk type service je wilt gebruiken, WMS, TMS of WFS.
  3. Bij het kiezen voor WFS is het mogelijk om alle attributen of een selectie van attributen te selecteren.
  4. Klik op Create. De Layer Service is aangemaakt.

Indien er is gekozen voor het type WFS en 'selected attributes' verschijnt een aanvullend scherm waarin een selectie van attributen kan worden gemaakt. De gekozen attributen worden beschikbaar gesteld in de WFS, hiermee kun je eenvoudig bepaalde attributen onzichtbaar maken voor gebruikers.

In de volgende stappen voegen we nog een verplichte authenticatie toe.

Authenticatie toevoegen

Na het aanmaken van een service dient een authenticatie opgevoerd te worden. In het onderstaande scherm, klik op 'Add' bij Layer Service Authentication. De volgende authenticaties zijn op te voeren:

Anonymous - Hiermee is de service openbaar beschikbaar.
Basic - Voer een gebruikersnaam en wachtwoord op. Met deze gegevens kan de service worden aangeroepen in andere applicaties
Token - Hiervoor is een referer en een token vereist. Voor de referer dient bijvoorbeeld een URL te worden ingevuld waarop deze service wordt aangeboden. De token is een uniek id welke automatisch wordt ingevuld. Authenticatie met een token kan gebruikt worden in sommige WebGIS-applicaties. De token kan worden hergebruikt op verschillende kaartlagen, zodat je met één token verschillende kaartlagen kunt ophalen.

Autheticatie voor Layer ServiceAutheticatie voor Layer Service

Autheticatie voor Layer Service

Gebruik Layer Service

Bij het aanmaken van de Layer Service wordt de WMS, WFS of TMS URL getoond in de overview, deze is te gebruiken in andere GIS-applicaties. Gebruik bijvoorbeeld een WMS in QGIS, ook de object-informatie is hiermee op te vragen.

Gebruik van WMS in QGISGebruik van WMS in QGIS

Gebruik van WMS in QGIS


Did this page help you?