Gebruikersgroepen

📘

Groups

In het overzicht 'User Groups' is het mogelijk gebruikersgroepen aan te maken. Gebruikersgroepen zijn handig om voor een groep gebruikers in één keer de rollen of rechten aan te passen. Dit maakt het ook mogelijk om per Group in te stellen welke Maps deze mag bekijken en welke rechten deze Group in diens Viewers heeft wat betreft up- and downloaden, bewerken en tekenen.

Maken van een Gebruikersgroep

Standaard bevat een GeoApps omgeving de volgende Groups. Zie Figuur 1.

 • Admin: heeft toegang tot Usage, Security en Settings.
 • Developer: heeft toegang tot Usage, Security, Settings en Development
 • User Manager: heeft enkel toegang tot Security.
 • Billing Manager: heeft enkel toegang tot Usage.
 • Viewers: hebben enkel toegang tot de Viewer.

Deze Groups corresponderen met de verschillende bestaande Roles in GeoApps. Er wordt nu een nieuwe Group gemaakt.

 1. Klik op Security.
 2. Klik vervolgens op Groups.
 3. Klik tenslotte op Add.
19161916

Figuur 1 - Toevoegen van Group.

Vervolgens moet de groep een Name krijgen
Vul een naam in en klik op Create. Zie Figuur 2.

16771677

Figuur 2 - Naam geven aan Group.

De Group verschijnt nu in het overzicht 'User Groups' en deze kan gebruikt worden om eenvoudig een groep gebruikers toe te voegen aan een Map, maar eerst moeten de juiste rollen worden toegekend en moeten de gewenste Users worden toegevoegd.

Toekennen van rollen aan een Gebruikersgroep

Na het aanmaken van de Group verschijnt deze in het overzicht User Groups. Er zijn nu nog geen rechten toegekend aan deze Group.
Selecteer 'Edit Roles' om rechten toe te kennen.

17001700

Figuur 3 - Selecteren van 'Edit Roles'.

Het overzicht 'Edit Principal' verschijnt. Hier worden de Roles geselecteerd.

 1. Vink hier aan welke Roles deze Group dient te krijgen
16861686

Figuur 4 - Toekennen van Roles aan Group.

Personen toevoegen aan een Gebruikersgroep

 1. Ga naar Security.
 2. Ga naar Groups.
 3. Klik op de gewenste Group. Zie Figuur 3.
19191919

Figuur 3 - Het overzicht zien van de bestaande Groups die zijn aangemaakt in de Workspace.

Na het selecteren van de juiste Group, kunnen Members worden toegevoegd. Zie Figuur 4.

 1. Klik onder Members op +Add.
16871687

Figuur 4 - Gebruikers toevoegen aan een Group.

Het overzicht 'Add User to group' wordt geopend. Zie Figuur 5.

 1. De Roles van de Parent Principal worden overgedragen aan de Child Principal. Deze Principals kunnen zowel individuele Users als Groups zijn.
 2. Selecteer uit de dropdownlijst de Members/Principals die aan de geselecteerde Group moeten worden toegevoegd.
 3. Klik daarna op Create.
16851685

Figuur 5 - Een gebruiker via de dropdownlijst toevoegen aan een bestaande group.

Herhaal de stappen betreffende Figuur 3 t/m 5 net zo lang tot alles naar wens is ingesteld.

Gebruikersgroepen toegang en rechten geven tot een Map

De Group is nu naar wens ingesteld met de juiste Roles en Users.
Het is nu mogelijk de Group toegang te verlenen tot de Viewer van een specifieke (Theme) Map en deze specifieke rechten toe te kennen wat betreft tekenen en het up- and downloaden van de data in deze Map.
Zie hiervoor de uitleg Gebruikers(groepen) toevoegen aan een Map.


Did this page help you?