Gebruikers uitnodigen

📘

Uitnodigen van gebruikers

In de beheeromgeving kunnen uitnodigingen naar gebruikers gestuurd worden via Security > Users. Een gebruiker kan worden uitgenodigd door het e-mailadres in te stellen en de juiste rechten toe te kennen door middel van Groups en Roles. De gebruiker ontvangt de uitnodiging vervolgens in de mail op het ingestelde e-mailadres.

Uitnodigen van een gebruiker

Om een gebruiker uit te nodigen dient allereerst het overzicht 'Users' geopend te worden. Hier kunnen gebruikers worden uitgenodigd en is te zien welke gebruikers al zijn uitgenodigd. Zie Figuur 1.

  1. Klik op Security en kies Users.
  2. Klik op +Invite User.
19191919

Figuur 1 - Overzicht uitgenodigde gebruikers.

Vervolgens verschijnt het overzicht 'Invite User'. Zie Figuur 2.

  1. E-mail: vul hier het e-mailadres van de gebruiker in.
  2. Group: voeg eventueel een gebruiker aan een (bestaande) groep toe of selecteer 'No group'.
  3. Roles: vink hier de rollen voor de betreffende gebruiker aan om de juiste rechten toe te kennen. Deze kunnen eventueel later worden bewerkt.
  • Admin: heeft toegang tot Usage, Security en Settings.
  • Developer: heeft toegang tot Usage, Security, Settings & Development.
  • User Manager: heeft enkel toegang tot Security.
  • Billing Manager: heeft enkel toegang tot Usage.
  1. Klik tot slot op Create
16871687

Figuur 2 - Instellingen voor het uitnodigen van een gebruiker.

👍

Gebruiker uitgenodigd

De gebruiker ontvangt nu een mail waarmee deze toegang kan krijgen tot de betreffende omgeving. Als deze gebruiker nog geen GeoApps-account heeft, dient deze zich eerst te registeren. In de uitleg Registratie staat uitgelegd hoe dit moet.


Did this page help you?