Versie 21 (Highlights)

november 2019

Highlights en aandachtspunten

In versie 21 hebben we een aantal features toegevoegd, maar hebben we vooral de focus gelegd op stabiliteit en bugfixes. Daarnaast hebben we de nodige voorbereidingen getroffen voor het releaseren van de GeoApps API's. In de volgende release zullen we de eerste API's gaan aanbieden inclusief de bijbehorende documentatie.

Onderstaande features willen we graag nog extra onder de aandacht brengen.

Eenvoudig filteren op meerdere categorieën

Filter uw data nu nog eenvoudiger door meerdere waarden te selecteren zonder hiervoor aparte regels toe te voegen. Zo kun je bij het bekijken van bestemmingsplannen direct op meerdere bestemmingen filteren. De functionaliteit is direct beschikbaar indien een domeinlijst is ingesteld op een attribuutwaarde.

16861686

Nieuwe weergave van object-informatie

Toon met de optie Split een gecombineerde pop-up van een object. Zo kun je bijvoorbeeld een titel, omschrijving en foto in één pop-up combineren. Hiermee zie je direct alle gewenste informatie van een object.

13321332

Did this page help you?