Versie 17 (Highlights)

oktober 2018

Kaartviewer

 • Printfunctionaliteit (het huidige kaartbeeld, op schaal en met opmaak, uitprinten)
 • Streetview-integratie (Google API vereist)

Algemeen

 • Meld supportvragen online, direct vanuit de beheeromgeving (knop ‘Support’ rechtsonder).
 • Maak gebruik van ons nieuwe documentatiesysteem met handige QuickStart handleidingen om (nieuwe) functies te ontdekken. Ga naar docs.geoapps.nl of gebruik de knop ‘Manual’ in de beheeromgeving. De documentatie zal de komende periode verder worden uitgebreid. Als u ideeën, vragen of input heeft, dan horen wij het graag.
 • Geïntegreerde ‘about’ pagina met versie-informatie.
 • Meer dan 100 bugs en kleine verbeteringen doorgevoerd.

Maps

 • Wilt u één of meerdere Maps aanmaken ten behoeve van demo- of testdoeleinden? Hiervoor bieden we nu de mogelijkheid deze Map(s) uit het factureringsoverzicht te verwijderen. U dient hiervoor contact op te nemen met een supportmedewerker van MapGear. Zodra de Map uit het factureringsoverzicht is verwijderd, telt deze niet langer mee in de telling van uw abonnement.
 • Registratie van bezoekersaantallen per Map en/of Theme Map.

Object-Information

 • Documenten geüpload via de kaartviewer, kunnen nu direct gedownload worden via de Object informatie van het desbetreffende object.
 • Maak visueel aantrekkelijke grafieken (staaf, cirkel, lijn of donut) op basis van de attribuutwaarden in uw dataset. Toon grafiek(en) in de object-informatie en kies uw eigen labels en kleuren.

Datasets

 • Downloaden van datasets als shapefile vanuit de beheeromgeving.
 • Maak met één druk op de knop van een bestaande WMS-dataset een WFS-dataset en vice versa. Dit is bijvoorbeeld nuttig voor het tekenbaar maken van een bestaande WMS-kaartlaag. Of verhoog de performance van een bestaande WFS-kaartlaag door te wisselen naar een WMS-dataset.
  NB: Wij raden aan om kaartlagen standaard te publiceren als WMS vanwege performance. Wilt u kunnen tekenen of muteren in een kaartlaag in de kaartviewer (objecten toevoegen of attribuutwaarden wijzigen), icoontjes gebruiken of labelen? Maak dan gebruik van WFS.
 • Precision instellen van attribuutwaarden. U kunt voor alle numerieke attributen een precisie instellen. Bepaal hiermee zelf op hoeveel decimalen een attribuutwaarde wordt afgerond (in Object information).
 • Uitbreiding van de ondersteuning van externe WMS-services:
 • Een externe WMS toevoegen? Indien de externe service ook WFS ondersteund worden direct de attributen herkent en aangemaakt in GeoApps. Ook lezen we nu nog betrouwbaarder alle informatie uit het GetCapabilities document van de externe service.
 • Een dataset kan worden gemarkeerd als queryable. Hiermee worden bij het publiceren van de layer direct de juiste instellingen getoond of verborgen om informatie uit de kaartlaag op te vragen.

Layers

 • Publiceer kaartlagen als WMS-URL ,om te gebruiken in uw eigen GIS-applicatie of -viewer. Maak de kaartlaag openbaar beschikbaar of geef een authenticatie mee.
 • Definition Query: pas een (SQL-)query toe op een layer. Zo kunt u eenvoudig een filter instellen zodat niet alle data vanuit een dataset getoond wordt, maar bijvoorbeeld alleen gegevens in een te selecteren gemeente of provincie.

Symbology

 • Ondersteuning van arceringen (hatch en graphic) op polygonen kaartlagen. Stel de arceringen in via de beheeromgeving, waarna ze getoond worden in de Map en bijbehorende legenda.

Drawing

 • Diverse optimalisaties van de ingebouwde tekenfunctionaliteit
 • Bij het toevoegen van objecten wordt een rode accentkleur toegepast.
 • Bij het selecteren, kopiëren of verwijderen van objecten worden de objecten geel gemaakt.
 • Maak gebruik van zogenaamde ‘checkbox’ bij het invoeren van gegevens (door het attribuut in te stellen als ‘boolean’).
 • Ondersteuning voor het uploaden van ZIP- en XML-bestanden.

Security

 • Nooit meer data kwijt! Vanaf nu worden Maps, Thememaps, Layers en Datasets eerst 30 dagen bewaard in de Recycle Bin voordat deze verwijderd worden. Verlies dus nooit meer informatie door per ongeluk iets te verwijderen.
 • Zie wanneer een gebruiker voor het laatst is ingelogd in zijn account.