Versie 16 (Highlights)

juli 2018

Kaartviewer

 • Noordpijl toegevoegd
 • Inlogscherm vernieuwd
 • Diverse optimalisaties voor gebruik op mobiele apparaten
 • Uitbreiding functionaliteit ‘Permalinks’: het huidige kaartbeeld inclusief de gekozen kaartlagen en instellingen eenvoudig als permalink versturen naar collega of opdrachtgever

Maps

 • Diverse bugfixes en optimalisaties aan de ‘Embed’ functie (kaarten als component integereren in een eigen website)

Layers

 • Diverse uitbreidingen en optimalisaties van de functie ‘Animations’ (kaartlagen automatisch achter elkaar in beeld laten komen als animatie)
  • Naam van de actieve layer wordt weergegeven
   
  • In de legenda wordt de symbologie van de eerst geconfigureerde layer getoond
   
 • Uitbreiding functie ‘Layer Groups’ (nu ook ondersteuning voor vectorbestanden)

Object-Information

 • Verbeterde sortering in de functie ‘Object Information’ (bij het aanklikken van meerdere kaartlagen worden deze nu getoond in de volgorde zoals in de legenda en op kaart).

Datasets

 • Diverse bugfixes en optimalisaties m.b.t. het uploaden van bestanden en aanmaken/wijzigen van attributen
 • Nieuwe functie (in preview): upload van (AutoCAD) DXF bestanden
 • Aanmaken van nieuwe (lege) datasets ten behoeve van (WFS) tekenlagen .
 • Uitbreiding van de mogelijkheden voor externe WMS-services
  o Ondersteuning WMS-versie 1.1 en 1.3
  o Optimalisatie ‘Get Layers’

Symbology

 • Diverse bugfixes
 • Diverse optimalisaties van de functie ‘Labeling’ (tekstlabels plaatsen in de kaart)
  Drawing
 • Nieuwe functie ‘Tekenen’ voor het eenvoudig intekenen van punt-, lijn- of vlakobjecten in de kaart
  o Aanmaken van nieuwe objecten
  o Invoeren of wijzigen van attribuutinformatie van objecten
  o Instelbare keuzelijsten voor attribuutinformatie (autmatisch gegenereerde op basis van de aanwezige waarden in de dataset)
  o Uploaden documenten en foto’s bij objecten
  o Kopiëren van objecten uit andere kaartlagen

Security

 • Diverse verbeteringen en uitbreidingen van gebruikersbeheer en rollenbeheer
 • Diverse bugfixes en optimalisaties m.b.t. het aanmaken of wijzigen van wachtwoord
 • Nieuwe gebruikersrollen toegevoegd
  o User Manager: beheren van gebruikers
  o Billing Manager: inzicht in het actuele gebruik van GeoApps (toegang tot menu-item ‘Invoices’).
 • Gebruiksrollen kunnen ook toegevoegd worden aan Groups.

Metadata

 • Nieuwe functie ‘Information Overlays’: eenvoudig toevoegen van beschrijvende teksten en afbeeldingen aan kaartviewer
  o Beheerder kan Information Overlays aanmaken en toevoegen aan Maps en/of Workspaces
  o Ook (eenvoudige) opmaak en afbeeldingen ondersteund.

Algemeen

 • Nieuwe functie ‘Colorpicker’ voor het eenvoudiger kunnen instellen van kleuren (bijvoorbeeld bij het instellen van symbology templates)
 • Meer dan 100 bugs en kleine verbeteringen doorgevoerd.