Versie 27 (Releasenotes)

Nieuw functionaliteiten, optimalisaties en opgeloste bugs in release 27

Een compleet overzicht van alle functionaliteiten, verbeteringen en oplossingen. Aanvullende documentatie is beschikbaar via de verschillende topics aan de linkerzijde.

Apps

Algemene informatie over Apps

Meer dan een jaar wordt er ondertussen gewerkt binnen GeoApps aan de integratie van Apps. De eerste implementatie hiervan is te vinden in versie 24 in de vorm van de MapTour. Apps bieden de mogelijkheid om een aangepaste gebruikersinterface en user experience aan te bieden aan de gebruikers van GeoApps, gericht op de specifieke toepassing of werking van een proces. Dit biedt veel meer mogelijkheden als alleen het gebruik en de configuratie van de huidige GeoApps Viewer.

Gedurende de opvolgende versies is de achterliggende architectuur verder geschikt gemaakt om ook, naast de door ons aangeboden apps, ook zogeheten custom apps te bouwen met alle technieken en mogelijkheden die binnen de bestaande GeoApps Viewer te vinden zijn. Hierbij zijn API's verder uitgewerkt, een componentenbibliotheek ontwikkeld en diverse mogelijkheden voor beheer toegevoegd aan de GeoApps Manager. Met deze mogelijkheden is het vele malen eenvoudiger om op maat gemaakte omgevingen aan te bieden, die beter aansluiten op het gewenste proces. Vanaf deze release bieden we ook in preview de mogelijkheid om zelf custom apps te gaan bouwen, specifiek voor je eigen werkproces. Meer weten? Neem dan contact op met ons voor meer informatie.

Het bouwen van apps vindt plaats door het gebruik van zogeheten Blocks. Bij het inrichten van bijvoorbeeld een MapTour zijn er al de mogelijkheden om te kiezen uit tekst, een kaart of afbeelding. Deze blocks zijn in deze release uitgebreid met diverse smart blocks. Deze smart blocks zijn in onze GeoApps Manager reeds terug te vinden in de vorm van Smart Forms, Smart Lists en Smart Search. De mogelijkheden hiervan zijn zeer uitgebreid, en bieden de mogelijkheid om uitgebreide formulieren, lijsten en zoekfunctionaliteiten te bouwen op basis van de data die in GeoApps aanwezig is (of via Direct Connect in GeoApps beschikbaar is gesteld). Op dit moment zijn deze blocks echter nog niet in te zetten in de MapTour, maar kunnen wel reeds gebruikt worden voor custom apps. In de komende versies zal de support hiervan ook uitgebreid worden richting de ingebouwde apps, waaronder de MapTour en de Viewer.

MapTour
Een nieuwe indeling is beschikbaar. Je kunt nu 3 elementen naast elkaar gebruiken in 1 scherm. Zo kun je bijvoorbeeld 2 kaarten met elkaar vergelijken en begeleiden met tekst.

Kaartviewer

Analyses

 • Maak nu gebruik van themanamen. De verschillende resultaten in het analysevenster kunnen daarmee netjes worden ingedeeld op thema. Ook een toevoeging voor uw analyses? Informeer naar de mogelijkheden.
 • PDF rapportages ondersteunen nu ook WMTS kaartondergronden.

Themakaarten

 • Bij het wisselen tussen themakaarten wordt nu een laadindicator getoond. Bij grotere themakaarten kon het inladen lang duren waardoor in sommige gevallen de kaart vastliep. Met het tonen van een laadindicator zijn deze problemen ook verholpen.

Zoeken op adres

 • Voor belgische kaarten die gebruik maken van de Lambert projectie kan nu ook op adressen worden gezocht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de CRAB-service uit Vlaanderen.

Front-end upload

 • Algemene kaartinstellingen kunnen toegepast worden op kaartlagen. Zoals het instellen van de initiële transparantie en het tonen van de kaartlaag.
 • Verbeterde meldingen voor ondersteuning van aanpassen symbologie. Op externe services is het bijvoorbeeld niet mogelijk om de symbologie aan te passen.
 • Diverse optimalisaties en verbeteringen

Tekenmodule

Direct connect
Uw GeoApps account gekoppeld met een database in eigen beheer? Dan is het nu ook mogelijk om alle tekenfunctionaliteiten van GeoApps te gebruiken. Objecten intekenen, wijzigen, attribuutinformatie aanpassen en objecten verwijderen. Hiermee breiden we Direct Connect verder uit en zijn de mogelijkheden voor databeheer eindeloos. Deze functionaliteit betreft momenteel een preview versie.

Objecten splitsen
Het is mogelijk om objecten (lijnen en polygonen) te splitsen. Zo kun je polygonen opdelen in verschillende objecten met behoud van attribuutinformatie.

Bijlagen
Bij een object kunnen bijlagen worden geüpload. Het is nu ook mogelijk om bestanden van het type '.dxf' (CAD) te uploaden. Tevens is voor beheerders nu het instellen van bijlagen vereenvoudigd door het kiezen van bestandstypen middels een dropdown.

GeoApps fieldwork
Met GeoApps Fieldwork breiden we de tekenmodule van GeoApps uit met de ondersteuning van externe GPS-apparaten. Hierdoor is het nu mogelijk om als veldmedewerker objecten (zoals lijnobjecten of gebieden) in te winnen met hoge GPS-nauwkeurigheid. De ingewonnen objecten worden direct opgeslagen in het vooraf gedefinieerde GeoApps kaartproject. Voor een demo zie de korte video. Deze functionaliteit is beschikbaar op aanvraag en werkt op dit moment alleen in combinatie met een Windows-tablet. In de komende versies zal uitgebreidere ondersteuning voor zowel tablets als veldwerkapparatuur worden toegevoegd.

Integraties

Streetsmart
De meest recente foto's worden nu getoond. Zo heb je altijd de beschikking tot actuele foto's.

FME

 • Verbeteringen voor de upload functionaliteit. Upload bestanden via de kaartviewer, verwerk de data via FME server en bekijk het resultaat in de kaartviewer. Dit verloopt via een volledig geautomatiseerd proces. Zie de Handleiding voor meer informatie.
 • Bij het uploaden van bestanden via de kaartviewer kun je nu, indien er meerdere bestandsformaten zijn toegestaan, een keuze maken voor de juiste input.
 • De FME-writer is verbeterd en stabieler. Upload een dataset naar GeoApps via je eigen FME workbench.

Obliekviewer

 • De minimap kan nu in- en uitgeklapt worden.
 • De footprint van de olbiek-foto blijft nu altijd gecentreerd in de minimap.
 • De obliekviewer kan nu ook geopend worden door op een locatie in de kaart te klikken met de rechtermuisknop.
 • Diverse optimalisaties voor de permalink.

Datasets en Kaartlagen

Direct Connect

 • Overzicht toegevoegd welke datasets reeds gepubliceerd zijn in GeoApps.
 • De datasets geven nu een verwijzingnaar het schema en de tabelnaam in de database.
 • Attributen gewijzigd in je database? Nu kan de dataset in GeoApps ververst worden en de verwijderde/nieuwe attributen worden toegevoegd.
 • Bij publiceren dataset de keuze toegevoegd voor het gewenste geometrie-veld, indien er meerdere aanwezig zijn.
 • Diverse optimalisaties en verbeteringen.

Externe services
Uitlezen van een ESRI WMS is geoptimaliseerd, hierbij kun je via 'Get Layers' ook de kaartlagen ophalen.

Domeinlijsten
Het is mogelijk om domeinlijsten te genereren o.b.v. een andere dataset (linked dataset). Dit betreft preview functionaliteit. Handleiding volgt binnenkort.

Authenticatie

Het wordt mogelijk om gebruikers te importeren in een GeoApps omgeving middels een Excel/CSV-bestand. Zo is het mogelijk om een grote groep gebruikers snel en eenvoudig uit te nodigen voor GeoApps. Deze functionaliteit is momenteel in ontwikkeling en komt beschikbaar in release 28. Op aanvraag kan een medewerker van GeoApps al gebruikers voor u importeren.

Printen

Voor kaartlagen met authenticatie (externe WMS/WFS) is het nu ook mogelijk om deze te printen.

Opgeloste bugs en verbeteringen

Authenticatie
Mijn GeoApps laat nu de geauthentiseerde omgevingen zien voor onze GeoApps partners welke gebruik maken van White Label.

Kaartviewer

 • Optimalisaties front-end upload
 • WMTS werkt, naast RD, ook met andere projecties
 • Diverse optimalisaties voor projectie UTM Zone 32N (EPSG:25832)
 • 'Zoom naar begin' verbeteringen, de gekozen locatie voor een themakaart wordt nu gebruikt
 • Voor layersets wordt de 'All other values' waarde niet meer in de legenda getoond (indien uitgeschakeld)

Printen

 • Optimalisaties voor WMTS
 • Optimalisaties voor layersets
 • Printen is mogelijk op kaartlagen met een ingestelde Definition Query

Tekenmodule

 • Optimalisaties voor de Block-Editor
 • Optimalisaties voor joined datasets
 • Optimalisaties bij het configureren van tabbladen
 • Diverse oplossingen voor het opslaan van numerieke waarden

Integraties

 • Optimalisaties voor gebruik obliek-viewer in Internet Explorer 11
 • Inlezen van GeoApps WFS-service in FME workbench is nu mogelijk
 • Bij het inladen van een lijnen-kaartlaag in Streetsmart met een enkele symbologie trad een foutmelding op. Dit is nu opgelost.

Maps

 • Optimalisaties voor 'Favorieten op de kaart'
 • Check op speciale tekens toegevoegd bij invoeren URL

Layers

 • Er zijn prefixes doorgevoerd voor alle layers. Gevolg is verbeterde ondersteuning voor functionaliteit binnen GeoApps (waaronder Streetsmart). Dit geeft meer mogelijkheden voor toekomstige uitbreidingen en verbetering van layers.
 • Bij het publiceren van layer is een optimalisatie doorgevoerd voor de gekozen dataset
 • Bij exporteren van een kaartlaag naar een andere omgeving wordt de gekoppelde symbologie weer correct gekopieerd
 • Kopieren van layers met actieve tekenfunctionaliteit is weer mogelijk

Pop-ups

 • Pop-ups worden gecentreerd in het scherm indien deze buiten het scherm openen
 • Bij het publiceren van een layer wordt automatisch de pop-up geactiveerd
 • Een attribuutwaarde instellen als titel van een pop-up is weer mogelijk

Symbology

 • Wisselen tussen Single en Icon type weer mogelijk
 • Anchor point instellen is mogelijk voor WMS-lagen
 • Publiceren kaartlaag met template geeft geen foutmelding meer

Datasets

 • Kopieren van datasets met actieve tekenfunctionaliteit is weer mogelijk.
 • Bounds op Hosted Datasets zijn niet meer aan te passen

Direct Connect

 • Bij verwijderde attributen in de database wordt dit nu correct doorgevoerd in GeoApps
 • Optimalisaties voor verversen van attributen
 • Verschillende optimalisaties

Beheeromgeving

 • Het is weer mogelijk om support meldingen te maken (rechtsonder)
 • Diverse oplossing voor het verwijderen van locations
 • Activity log is uitgebreid voor FME en Front-end upload
 • Verbeterde foutafhandeling
 • Optimalisaties bij het openen van themakaarten
 • Diverse optimalisaties voor de Recycle Bin

Roadmap

Voor de volgende release van GeoApps wordt er onder andere gewerkt aan onderstaande functionaliteiten. In release 27 zijn hiervoor al diverse voorbereidingen getroffen. Benieuwd naar onze verder roadmap? Neem gerust contact met ons op!

 • Nieuwe versie van Praatmee in de stijl van de MapTour. Maak en beheer zelf uw Praatmee projecten.
 • Met de ontwikkeling van dashboards is het analyseren en presenteren van data nog eenvoudiger. Maak een dashboard als app of voeg dashboard elementen toe aan uw huidige kaartprojecten.
 • Maak gebruik van Apps en configureer zelf de indeling van uw kaartprojecten
 • Introductie van extensies. Maak gebruik van verschillende GeoApps extensies of maak zelf een extensie. Met de Google Analytics extensie kun je eenvoudig bezoekersstatistieken inzichtelijk maken van je kaartprojecten.
 • Performance verbeteringen voor de beheeromgeving en kaartviewer. Dit zijn zowel hardware- als softwarematige verbeteringen.
 • Verbeterde foutafhandeling en uitgebreidere logging van foutmeldingen.