Versie 24 (Releasenotes)

Een compleet overzicht van alle functionaliteiten, verbeteringen en oplossingen. Een aantal onderdelen wordt nader uitgelicht in de highlights. Aanvullende documentatie is beschikbaar via de verschillende topics aan de linkerzijde.

Apps

 • MapTour: maak nu gebruik van de nieuwe module MapTour om jouw kaartenprojecten te presenteren als aantrekkelijke, verhalende website. Zie voor een beschrijving en de werkwijze MapTour ]

 • GeoApps Fieldwork: met GeoApps Fieldwork breiden we de tekenmodule uit door de ondersteuning van gekoppelde, externe GPS-apparaten. Zie voor een beschrijving en de werkwijze GeoApps Fieldwork ]

 • PraatMee: gebruik kaarten optimaal ter ondersteuning van participatieprojecten met behulp van de PraatMee app. Zie voor een beschrijving en de werkwijze PraatMee ]

Kaartviewer

 • Databeheer: het is nu mogelijk om kaartlagen in jouw kaartproject te beheren, direct via de kaartviewer. Het aanmaken of wijzigen van kaartlagen is zo een stuk eenvoudiger. Upload data, geef de (automatisch aangemaakte) kaartlagen een passende naam, stel de gewenste legenda in en wijzig desgewenst de kleur en stijl van de kaartlagen. Voor een uitgebreide beschrijving zie Databeheer via de kaartviewer ]

 • Favorieten op de kaart: maak favoriete locaties of gebieden eenvoudig inzichtelijk via de kaart. Kies de dataset die de favoriete locaties of gebieden bevat en voeg ze toe als icoon in de kaart, inclusief tekstlabel. Daarna zijn deze door elke kaartgebruiker eenvoudig op te roepen met het menu-item Favorieten. Zie voor een beschrijving Favorieten toevoegen aan de Map ]

Optimalisaties en oplossingen:

 • Bij het openen van een kaart kun je nu een startpagina met uitleg (of disclaimer) tonen van jouw kaartproject. Stel als beheerder de gewenste startpagina eenvoudig in met de Information Overlay functie.
 • Je kunt de informatie van een in de kaart geselecteerd object nu eenvoudig kopieren naar het klembord. Gebruik na het openen van de pop-up de sneltoetsen CTRL+C (kopieren) en CTRL+V (plakken).

Kaarten (beheer)

 • Diverse optimalisaties bij het kopieren van data, kaartlagen of kaarten. Zo wordt nu een duidelijke uitleg weergegeven over de werking van de verschillende instellingen. Ook wordt het aantal te kopieren features van een dataset vooraf berekend en getoond.
 • Diverse optimalisaties bij het instellen hoe de kaartlagen in jouw kaartproject getoond worden bij het opstarten met het onderdeel Views. Je kunt kaartlagen eenvoudig aan/uitvinken en de (initiële) transparantie instellen.

Object-informatie

 • Maak koppelingen met eigen applicaties met behulp van de nieuwe Action-links functionaliteit. Voeg eenvoudig één of meerdere knoppen toe aan jouw kaart pop-ups. Na het aanklikken van een object kan direct de bijbehorende informatie worden geraadpleegd in gekoppelde websites, online diensten (bv. YouTube) en/of integraties van applicaties zoals Appeee. Stel als beheerder het attribuut op dat de attribuutwaarde (ID) bevat om de juiste, unieke link te leggen. Zie voor een beschrijving Action-links ]

Analyses

 • Na het uitvoeren van een analyse in de kaart worden de resultaten als lijstweergave getoond. Je kunt nu ook lijsten groeperen door vetgedrukte kopteksten te gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld op thema groeperen. Vraag naar de mogelijkheden om dit voor bestaande analyses toe te voegen.
 • De resultaten kunnen nu ook gekopieerd worden naar het klembord. De resultaten kunnen zo bijvoorbeeld in een Word- of Excelbestand worden gebruikt. Gebruik de toegevoegde knop voor het kopieren van de resultaten.
 • Bij het wisselen van een themakaart werd voorheen het menu Analyses niet meer getoond, dit is nu opgelost.

Integraties

 • FME: verschillende integraties
 • Cyclomedia Street Smart: verschillende verbeteringen m.b.t. interactie en weergave fotolocaties
 • Obliek-beelden: onze partner Slagboom en Peters stelt een integratie beschikbaar met obliek-beelden. Zie voor een beschrijving Slagboom en Peeters ]

Datasets en Kaartlagen

 • WFS-services: naast het kunnen publiceren van WMS voor het gebruik in desktop GIS-applicaties of andere WebGIS-applicaties is het nu ook mogelijk om een WFS te publiceren. Kies welke attributen gepubliceerd worden en zo kun je de data ook in andere applicaties downloaden en van de gewenste symbologie voorzien. Zie voor een beschrijving van Layer Services Layer Services ]
 • Een definition query is nu ook te gebruiken voor een externe WMS of WFS dataset (mits dit wordt ondersteund door de aanbieder).
 • Een aangemaakt layer-service in GeoApps is nu ook eenvoudig in een andere omgeving toe te voegen.
 • Indien een eigen Postgres-server is gekoppeld aan GeoApps is het nu ook mogelijk om hierop layer-services aan te maken.

Printen

 • Legenda wordt nu juist getoond in de PDF
 • Ook WFS-kaartlagen met een lijn-geometrie worden geprint

Kleine verbeteringen en opgeloste bugs

 • Verschillende oplossingen en verbeteringen voor het kopieren en exporteren van data, kaartlagen en kaarten.
 • Attributen met het type 'date' worden nu correct geupload en gedownload
 • Notificaties bij het tekenen werkt nu ook voor andere projecties, zoals WGS'84
 • Het is nu mogelijk om te filteren en labelen op het attribuut 'Ogc_fid'
 • Verbeteringen voor het joinen van datasets (zoals het gebruik van domeinlijsten)
 • Verbeterde ondersteuning voor externe WFS-kaartlagen
 • Verschillende oplossingen en verbeteringen voor het uploaden van SLD's.
 • Verschillende oplossingen en verbeteringen voor het tekenen met een definition query.
 • Het wisselen van template naar default symbology werkt weer
 • Bij zoeken van een adres worden de resultaten nu juist getoond, ook bij het snel invoeren van een zoekterm
 • Op de landingspage worden nu de juiste kaarten getoond, op basis van gebruikersrechten van themakaarten.
 • Verschillende oplossingen en verbeteringen voor het filteren van data in de kaart.