Releasenotes

Nieuw functionaliteiten, optimalisaties en opgeloste bugs in release 26

Een compleet overzicht van alle functionaliteiten, verbeteringen en oplossingen. Aanvullende documentatie is beschikbaar via de verschillende topics aan de linkerzijde.

Apps

MapTour

 • Keuze voor themakaarten in schermen. Let op: voorheen konden alleen kaarten worden geselecteerd, het kan hierdoor zijn dat bij het wijzigen van bestaande MapTours de themakaart is gewijzigd, deze zal nu standaard op de default themakaart staan. Dit dient mogelijk door de beheerder aangepast te worden.
 • Het is mogelijk om een default MapTour aan te maken, hierbij is het opvragen van de MapTour-url dus niet meer nodig. Via de project-url kan de MapTour worden aangeroepen. Bijvoorbeeld omgeving.geoapps.nl/project-url
 • Ondersteuning voor WMTS kaartlagen.
 • De beheermogelijkheden zijn uitgebreid en verbeterd.
 • Kleuren kunnen nu gekozen worden middels een kleurentool.
 • Een externe link/url in wordt nu standaard geopend in een nieuw tabblad.

Praatmee: ondersteuning voor WMTS kaartlagen.

Kaartviewer

Bij alle knoppen in de viewer is een hulptekst toegevoegd die je kunt zien door je muis over een bepaalde knop te bewegen.

Frontend editor: diverse aanpassingen en oplossingen voor het aanpassen van symbologie. Verbeterde ondersteuning en betere foutafhandeling.

Frontend editor: het is mogelijk om de initiële transparantie in te stellen en de optie is toegevoegd om een kaartlaag bij het openen van een kaart aan of uit te zetten.
Frontend editor: diverse oplossingen voor gebruikers met upload-rechten.

Het is nu mogelijk een hosted dataset als baselayer te gebruiken.

Ondersteuning voor nieuwe projectie, voornamelijk gebruikt in Duitsland, met EPSG:25832.

Tekenmodule

Uitbreiding van teken-notificaties: bij het wijzigen van objecten in de kaart met de tekenmodule kunnen toegekend gebruikers via e-mail geïnformeerd worden over een wijziging. Het is nu mogelijk aanvullende informatie op te nemen:

 • welke attributen zijn gewijzigd
 • welke attribuutwaarde is gewijzigd
 • oude en nieuwe attribuutwaarde vermelden
  Voor een handleiding zie: Tekenen - Notificaties ]

Tekenformulier

 • Als het formulier start zal de cursor direct in het eerste formulierveld staan, zodat je direct kunt starten met invoeren
 • Het formulier kan opgeslagen worden door op ENTER te drukken.

Lijnen kunnen gesplitst worden. De tekentool is nu uitgebreid met een 'splitsmodule'. Bestaande lijnen kunnen gesplitst worden, waarbij de attribuutinformatie van de originele lijn wordt opgeslagen. Deze functionaliteit is direct beschikbaar voor alle kaartlagen met het geometrie type 'lijn'. De functionaliteit wordt in een volgende release uitgebreid voor het splitsen van vlakken.

Blocks
Een selectie van geometrieën kan als één geheel, een block, worden opgeslagen. Een block kan in de kaart geplaatst worden, geroteerd en opgeslagen. Voor meer informatie en activatie van de functionaliteit kan contact opgenomen worden met support.

Integraties

Voor Cyclomedia Streetsmart zijn diverse bugfixes doorgevoerd. Bij het toevoegen van eigen kaartlagen aan het Streetsmart venster zijn ook diverse optimalisaties doorgevoerd.

Het is reeds mogelijk om via FME een dataset te uploaden in GeoApps, door gebruik te maken van de writer. Hiervoor zijn diverse oplossing en optimalisaties doorgevoerd. Tevens is het mogelijk om FME-analyses uit te voeren via GeoApps. HIerbij kan een gebruiker een bestand uploaden via de viewer, wordt automatisch een geconfigureerd workbench gestart en wordt het resultaat als kaartlaag in de kaartviewer aangeboden. Voor meer informatie en een handleiding zie FME ].

Datasets en Kaartlagen

Bij het publiceren van datasets uit Direct Connect kan de gebruiker nu kiezen voor een Project en, indien van toepassing, een type geometrie.

Datasets uit Direct Connect worden nu gekenmerkt als een eigen type dataset (groen kenmerk). Hiermee kan de beheerder een beter onderscheid maken tussen Hosted, External en Direct Connect datasets.

Er zijn diverse oplossingen en optimalisaties doorgevoerd voor het publiceren van een WMS en WFS kaartlagen voor het gebruik in andere GIS-applicaties.

WMTS-datasets kunnen nu worden gebruikt, indien ondersteund, voor kaarten met projectie '3857' of '25831'.

Authenticatie

Nieuwe standaard login-achtergrond (blauwe GeoApps achtergrond). Deze is naar wens aan te passen in een achtergrond van uw eigen organisatie. Zie voor handleding: Aangepaste login-achtergrond configureren

Mijn GeoApps laat nu de geauthenticeerde omgevingen zien voor onze GeoApps partners welke gebruik maken van White Label.

Printen

WMTS kaartlagen kunnen geprint worden, zoals de verschillende ondergronden van PDOK.

Iconen worden correct geprint en weergeven in de legenda.

De correcte outline van een symbologie wordt toegepast in de legenda.

Opgeloste bugs en verbeteringen

Kaartviewer

 • Bij het zoeken op adressen werd in sommige gevallen een foutief zoomniveau gebruikt, dit is nu aangepast.
 • Grafieken in pop-ups gaven een foutmelding indien er units waren ingesteld op een dataset. Dit is nu opgelost.
 • Oplossing toegepast voor weergave 'Open link' in pop-ups
 • Bij het meten in de kaart werd een foutieve oppervlakte weergeven voor een cirkel. Dit is nu opgelost.
 • Een kaartlaag kan onzichtbaar worden gemaakt in de legenda (not show in legend). Bij layersets werd de kaartlaag dan helemaal niet ingeladen. Dit is nu opgelost.
 • Diverse oplossing voor WMTS-kaartlagen

MapTour

 • De legenda in de MapTour werd niet correct uitgelijnd. Dit is nu opgelost.

Mobiel gebruik

 • Op Android apparaten, zoals Samsung tablets, werkten bepaalde interacties niet of beperkt. Hiervoor zijn diverse oplossingen en optimalisaties doorgevoerd.
 • Diverse optimalisaties voor mobiel gebruik.
 • Praatmee heeft nu een verbeterde weergave bij mobiel gebruik.

Printen

 • Specifieke TMS-kaartlagen kunnen weer geprint worden.
 • Door MapGear gehoste luchtfoto's kunnen nu ook geprint worden.
 • Diverse oplossingen voor het printen van layersets.

Tekenmodule

 • Bij het opslaan van numerieke waarde met decimalen werd soms de komma na het opslaan verschoven. Dit is nu opgelost.
 • Bij het opslaan van numerieke waarden kon geen negatieve waarde worden ingevoerd. Dit is nu opgelost.
 • Bij het wijzigen van objecten welke attribuutwaarden met een aanhalingsteken bevatte werden deze na opslaan aangepast in een dollarteken. Dit is nu opgelost.
 • Computed attributes worden niet meer automatisch toegevoegd aan het tekenformulier, waardoor er geen foutmelding meer zal optreden.
 • Diverse oplossingen voor de block-editor

Integraties

 • Diverse optimalisaties en oplossingen voor de obliek-viewer.
 • Diverse optimalisaties en oplossingen voor de FME-writer.

Authenticatie

 • Verbeterde afhandeling van e-mails voor authenticatie gebruikers.
 • Diverse optimalisaties bij het in- en uitloggen van gebruikers.
 • Als beheerder kon je in sommige gevallen geen gebruikers verwijderen, dit is nu opgelost.
 • Indien gebruikers rechten hebben tot één kaart en navigeren naar de root van een omgeving werd een foutmelding getoond. Dit is nu opgelost en de gebruiker wordt direct naar de betreffende kaart genavigeerd.

Datasets

 • Bij het uploaden van Shapefiles via de Front-end upload werden bepaalde typen Shapefiles niet ondersteund, dit is nu opgelost.
 • Het uploaden van GeoTIFF bestanden is weer mogelijk.

Beheeromgeving

 • In themakaarten (beheer) wordt weer de alias en originele kaartlaag naam getoond.
 • Diverse oplossingen en optimalisaties bij het verwijderen van projecten.
 • Diverse optimalisaties bij het legen van de recycle bin.
 • Diverse performance verbeteringen in het menu 'Theme maps' in de beheeromgeving
 • Diverse performance verbeteringen in het menu 'Views' in de beheeromgeving
 • In Firefox duurde het laden van de projectlijsten (in de beheeromgeving) soms lang. Hiervoor zijn diverse optimalisaties doorgevoerd.
 • Downloaden van een dataset via de beheeromgeving is weer mogelijk.
 • Diverse oplossingen bij het toevoegen en bewerken van baselayers in de beheeromgeving
 • Diverse optimalisaties voor de infrastructuur van GeoApps
 • Diverse optimalisaties in lay-out beheeromgeving
 • Diverse oplossingen bij het aanmaken van Layer Services

Datasets

 • Computed attributen aanmaken op hosted dataset is weer mogelijk.

Direct connect

 • Diverse oplossingen voor Direct Connect. Waaronder opgeloste foutmeldingen bij het publiceren van kaartlagen.

Roadmap

Voor de volgende release van GeoApps wordt er onder andere gewerkt aan onderstaande functionaliteiten. In release 26 zijn hiervoor al diverse voorbereidingen getroffen. Benieuwd naar onze verder roadmap? Neem gerust contact met ons op!

Voor gebruikers van Direct connect (zie: PostgreSQL ] wordt het mogelijk om ook datasets te bewerken met de tekenmodule van GeoApps. Zo kunnen objecten direct in de kaartviewer worden aangepast zonder deze te moeten doorvoeren in de database.

Met het Activity Log worden processen en foutmeldingen gelogd en inzichtelijk voor beheerders. Zo kunnen voortgang van processen (zoals download, kopie-acties, analyses) gelogd worden en worden foutmeldingen inzichtelijker.

Met de ontwikkeling van Apps wordt, naast de MapTour en Praatmee, ook de kaartviewer beschikbaar gesteld als App. Hiermee wordt het mogelijk om op maat gemaakte kaartviewers in te richten met precies de functionaliteit die jouw gebruikers wensen. Hiermee kunnen we ook nieuwe, reeds ontwikkelde, functionaliteiten toevoegen zoals het highlighten van objecten in de kaart en het eenvoudig opvragen van de extent van gefilterde objecten. Binnenkort zal meer informatie volgen over deze nieuwe Apps.

Met slimme formulieren en lijsten wordt het eenvoudiger om data te filteren en tonen aan gebruikers. Met slimme formulieren kunnen, op basis van afhankelijkheden, eenvoudig (teken)formulieren worden geconfigureerd om objecten te bevragen en/of wijzigen.

Verder zullen begin volgend jaar Dashboards en een beheermodule voor Praatmee beschikbaar komen.


Did this page help you?