Versie 25 (Releasenotes)

Obliek-viewer, Block-editor en WMTS

Een compleet overzicht van alle functionaliteiten, verbeteringen en oplossingen. Aanvullende documentatie is beschikbaar via de verschillende topics aan de linkerzijde.

Apps

  • MapTour: maak nu gebruik van een nieuwe lay-out in de MapTour om jouw kaartenprojecten te presenteren als aantrekkelijke, verhalende website. Gebruik nu 3 elementen op een pagina, zo kun je bijvoorbeeld 2 kaarten naast elkaar gebruiken voor het vergelijken van 2 gebieden.

Verder zijn er verschillende verbeteringen doorgevoerd:

  • Toevoeging van pop-ups in de kaart
  • Beveiliging: maak een MapTour openbaar beschikbaar of nodig gebruikers uit voor een niet-openbare MapTour

Kaartviewer

Obliekviewer: verschillende optimilisaties voor de obliekviewer van Slagboom&Peeters:

  • De afmetingen kunnen aangepast worden door met de muis aan de rand van de viewer te slepen.
  • Permalinks aanmaken, een directe link naar de obliekfoto en locatie waar de link wordt gemaakt.
  • Weergave extent en actief gebied, in de kaart kun je zien welk deel van de kaart de foto afdekt.
  • Verbeteringen full screen, zoals het kunnen inklappen van de kaart.
  • Betere weergave op diverse beeldschermgroottes.
  • Downloaden van foto's, de volledige foto kon al gedownload worden, nu ook het beeld dat op dat moment in de viewer getoond wordt.
  • De Obliekviewer kan geopend worden door met de rechtermuisknop te klikken in de kaart.

Streetsmart: in het Streetsmart-venster kunnen kaartlagen getoond worden, constateer zo bijvoorbeeld eenvoudig de ligging van bomen of (bij)gebouwen. De symbologie van de kaartlaag wordt ook in het Streetsmart-venster getoond.

Favorieten op de kaart: de favorieten in de kaart zijn uitgebreid met het tonen van labels bij elke favoriet en vanuit de lijst kan direct naar een favoriet gezoomd worden.

Tekenmodule

Block-editor: Een nieuwe module. Maak gebruik van de block-editor om features (punten, lijnen of vlakken) in de kaart te bundelen in één object, een block. Dit block wordt opgeslagen in een bibliotheek. Vanuit deze bibliotheek kunnen deze blocks dan vaker als geheel in de kaart geplaatst worden.
Deze module kan bijvoorbeeld gebruikt worden tijdens een ontwerpsessie bij de herinrichting van een wegvak. Een gebruiker kan dan een voorwerp, zoals een zebrapad zelf als geheel in de kaart zetten. Tevens kan het geroteerd en verplaatst worden. Op deze manier kan de gebruiker het zebrapad dan precies op de gewenste plek in de kaart plaatsen.
Dit betreft beta-functionaliteit. Interesse? Neem gerust contact met ons op en wij kunnen de functionaliteit voor u inschakelen.

Integraties

Direct connect Postgres: Het is mogelijk om een eigen database te koppelen aan uw GeoApps-omgeving. Zo heeft u de data in eigen beheer en is het mogelijk de data te visualiseren via GeoApps. Op dit moment bieden we de ondersteuning voor Postgres. In deze versie zijn verschillende optimalisaties doorgevoerd. Interesse en benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op voor meer informatie.

FME: Gebruik de GeoApps Transformer in FME Workbench om data direct weg te schrijven als dataset naar GeoApps. Zie FME voor een handleiding.

Datasets en Kaartlagen

WMTS: voeg nu ook kaartlagen toe als WMTS (de TMS-kaartlagen van PDOK zijn uitgefaseerd, gebruik hiervoor WMTS als alternatief). Waar mogelijk zijn de bestaande TMS-lagen automatisch gemigreerd naar WMTS. De kaartlagen blijven voorlopig bestaan met als kenmerk 'deprecated', deze kaartlagen zijn vervallen en niet meer bruikbaar. Voor een overzicht van beschikbare WMTS-kaartlagen, zie https://www.pdok.nl/datasets.

Printen

Meerdere bugs opgelost: diversie optimalisaties en oplossingen bij het doorvoeren van een print.
Preview voor printen: in de kaart wordt nu getoond welk deel van de kaart geprint zal worden. Een rood venster verschijnt als voorbeeld, wijzig de schaal om het kaartbeeld aan te passen.

Kleine verbeteringen en opgeloste bugs

Performance-verbeteringen: er zijn verschillende optimalisaties doorgevoerd bij het openen van een kaart. We zorgen er nu voor dat er niet onnodig content wordt ingeladen, waardoor we de laadtijd kunnen verkorten.
Opgeloste bugs: meer dan 50 bugs zijn opgelost. Voor onder andere de front-end upload, de tekenmodule en symbologie hebben we meerdere bugs opgelost. Bug gemeld via de support? We brengen u op de hoogte als de betreffende bug is opgelost.