Kaarten maken in QGIS en publiceren

📘

Kaarten maken in QGIS en publiceren

Een kaart(laag) vanuit de gratis GIS-software QGIS is eenvoudig over te zetten in GeoApps.

In deze tutorial wordt uitgelegd hoe je geodata in QGIS inlaad, hoe je hier symbologie op toepast en hoe je dit in GeoApps overzet.

Het is ook mogelijk de symbologie achteraf in GeoApps in te stellen. Zie hiervoor de handleidingen onder Symbology.

Video: Kaarten maken in QGIS en online publiceren in GeoApps

In onderstaande video leggen we uit hoe je een kaartlaag vanuit QGIS als interactieve kaart publiceert in GeoApps. Zo kan iedereen (die jij toegang heeft) jouw kaart online bekijken!

Stappenplan: Kaarten maken in QGIS en online publiceren in GeoApps

 1. Open QGIS en laad de gewenste geodata in. Sleep bijvoorbeeld een Shapefile vanuit de verkenner in het kaartbeeld.
 2. Bepaal de gewenste symbologie van de objecten door in de legenda de kaartlaag te selecteren met de rechtermuisklik en 'Properties' te kiezen.
 3. Gebruik de dropdown bovenin het nieuwe scherm om een classificering te kiezen. Kies bijvoorbeeld 'Categorized' en selecteer linksonder 'Classify'.
 4. Verwijder eventuele ongewenste classes.
 5. Stel de grootte van de elementen in. Selecteer alle classes, klik met de rechtermuisknop en kies voor 'Change Size'. Kies een grootte in het volgende vensten en klik op 'OK'.
 6. Gebruik de dropdown 'Color ramp' en kies een kleurenverdeling. Selecteer vervolgens 'Apply'.
 7. Open opnieuw de 'Properties' van de kaartlaag en klik linksonder op de 'Style' dropdown. Kies vervolgens 'Save Style' om de symbologie als SLD-bestand op te slaan.
 8. Laad nu opnieuw dezelfde geodata in, maar dit keer in GeoApps. Voor meer uitleg zie de handleiding Uploaden dataset.
 9. Publiceer de dataset vervolgens direct als kaartlaag en kies als type symbologie voor SLD.
 10. Stel het symbologie-attribuut in door in het kaartlaagoverzicht onder de tab 'Symbology' te kiezen voor '+Add' en het attribuut te selecteren waar de legendakleuren op gebaseerd zijn.
 11. Voeg de kaartlaag toe aan een kaart met de knop '+Add to map'.
 12. Open de betreffende kaart.