Instellen Pop-ups - Afbeelding

📘

Afbeelding als pop-up

Zie de handleiding Instellen Pop-ups (object information) (Figuur 1 t/m 4) voor de eerste stappen betreffende het inschakelen van de objectinformatie.

Het is belangrijk om allereerst een 'Image'-attribuut te hebben. Zie Figuur 1. In dit geval wordt eerst een attribuut 'bomen' aangemaakt en later via 'Parent Dataset Attribute' wordt een nieuw attribuut 'Afbeelding bomen' als afbeelding aan het attribuut gekoppeld. Hierin kunnen afbeeldingen worden geüpload bij het inprikken. Via Values kan dit direct aan een waarde worden gekoppeld. Zie hiervoor de handleiding Domeinlijsten.

 1. Selecteer bij 'Parent Dataset Attribute' het attribuut waar het nieuwe 'Image'-attribuut aan moet worden gekoppeld.
 2. Geef de attribuutnaam voor het 'Image'-attribuut en voeg eventueel een alias toe.
 3. Selecteer bij Type 'Image'.
 4. Vul bij Postfix het type bestand in (.jpg, .png, etc.)
 5. Klik tenslotte op Create.
18681868

Figuur 1 - Het instellen van een 'Image'-attribuut in het overzicht 'Add Dataset Attribute'.

Vervolgens gaan we naar het menu Layer. Klik bij 'Object Information' op 'Enable' en op 'Add tab'. Zie hiervoor Figuur 2.

 1. Geef bij Title een naam.
 2. Kies bij Type voor 'Image'.
 3. Vul bij Table Header Column Width de grootte in van de kolom.
 4. Vul bij Width de breedte in van de Pop-Up.
 5. Vul bij Height de hoogte in van de Pop-Up.
 6. Klik tenslotte op Create.
18641864

Figuur 2 - Aanmaken van een Tab voor een afbeeldingsattribuut.

Klik bij het afbeeldingsattribuut 'Afbeeldingboom' op Edit. Zie Figuur 3.

18411841

Figuur 3 - Overzicht van de ingestelde Tabs.

Vervolgens verschijnt het scherm 'Edit Object Information Attribute'.
Vink hier Use as image aan en klik op Save.

18401840

Figuur 4 - Het overzicht 'Edit Object Information Attribute'.


Did this page help you?