Externe services

Toevoegen van kaartservices van externe bron

📘

Add External Service

Deze functie maakt het mogelijk een webservice van een externe bron toe te voegen om data van deze bron op te halen. Zo kunnen er bijvoorbeeld WMS- en WFS-services van PDOK eenvoudig gebruikt worden.

Ga allereerst naar Datasets en klik bovenin op de knop Add External Service.

729729

Figuur 1 - Toevoegen van een External Service in het menu datasets.

Get Layers

 1. Voeg als URL de WFS, WMS, WMTS-URL toe.
  Kies uit de dropdownlijst de juiste Authentication: 'None' of 'Basic'.

  None: gebruik deze wanneer voor de site geen inloggegevens vereist zijn.
  Basic: gebruik deze wanneer voor de site wel inloggegevens vereist zijn.
  Klik daarna op Get Layers.

16851685

Figuur 2 - Overzicht 'Add External Dataset', waarbij de URL en Authentication ingesteld moeten worden.

Eventueel instellen Authentication Basic:
Indien 'Basic' is gekozen verschijnt onderstaand scherm. Vul bij 'username' de gebruikersnaam van de site door.
Vul bij 'password' het wachtwoord van het betreffende account in. Zie Figuur 3.

16831683

Figuur 3 - Instellingen bij 'Authentication' 'Basic'. De vensters 'Username' en 'Password' dienen ingevuld te worden.

10801080

Figuur 4 - Voorbeeld van de site van PDOK. Bij 'Datasets' zijn een WMS-, WFS-, en WMTS-link te vinden.

Na het klikken op Get Layers verschijnt het overzicht Select Layer. Zie Figuur 5.
Hier verschijnen alle lagen die de URL bevat.

 1. Klik hier de Layer aan die dient te worden toegevoegd.
 2. Klik vervolgens op Next.
598598

Figuur 5 - Overzicht van alle lagen die de link bevat. In dit geval zijn er 5 lagen.

Vervolgens opent het overzicht 'Dataset Options'. Zie Figuur 6.
Layer Title: geeft de naam van de laag van de externe URL aan. Deze is niet aanpasbaar.
Name: geef de Dataset hier een naam.
Project: kies hier een Project die is aangemaakt in de omgeving.
Geometry: kies uit Raster of Vector.
Geometry Type: verschijnt indien voor Vector is gekozen.
Kies hierbij uit:

 • Point (Punt)
 • Line (Lijn)
 • Polygon (Vlak)
  Klik vervolgens op Add.
589589

Figuur 6 - Overzicht 'Dataset Options'.

Add Custom Dataset

📘

Add Custom Dataset

Indien kaartlagen vanuit het externe systeem niet direct overgenomen worden kan er gebruik gemaakt worden van Add Custom Dataset en kunnen van hieruit de layers gepubliceerd worden.

 1. Naast het toevoegen van een externe URL via Add External Dataset en Get Layers, kan dit ook via Add Custom Dataset.
16851685

Figuur 7 - De knop 'Add custom dataset'

 1. Vervolgens verschijnt het overzicht zoals in Figuur 8. Zie de tabel daaronder voor verdere toelichting.
16671667

Figuur 8 - Instellen van Custom Dataset.

Onderdeel

Uitleg

Vereist?

Project

Kies het project waar de Dataset aan toegevoegd dient te worden.

Ja

Name

Geef naam aan de Dataset.

Ja

Abstract

Tekstveld om informatie te geven, wat de Dataset inhoudt.

Nee

Attribution

Kort tekstveld om metadata/bronvermelding toe te voegen.

Nee

Minimum Zoom

Waarde die het minimumzoomniveau (0-18) aangeeft.

Ja

Maximum Zoom

Waarde die het maximumzoomniveau aangeeft.

Ja

Bounds

Geef eventueel de coördinaten op van het vlak waarvan de data nodig is. Deze kunnen later niet meer worden aangepast. Standaard kan deze op 0 blijven staan voor alle data .

Ja

Dataset Type

Kies welk type van toepassing is op de URL.

Ja

URL

Voeg hier de URL van de WMS, WFS of WMTS van de externe site toe.

Ja

Layer

Vul hier precies de Layer naam in zoals externe URL. Tip: kijk bij inladen in QGIS naar Laagnaam.

Ja

Geometry Category

Kies of er een Vector- of Rasterlaag gemaakt moet worden van de URL, afhankelijk van of het een WMS of WFS is.

Ja

Authentication Type

Kies 'None' of 'Basic', afhankelijk van de authenticatie van de site. (Vereist).
'None' kiezen indien het een openbare URL is.

Ja

Refresh Interval

Dit is het interval (in seconden) betreffende hoe vaak de data van de server wordt opgehaald. Deze kan op 0 blijven staan; de data wordt dan automatisch geüpdatet.

Ja

Queryable

Aanvinken indien er een pop-up (objectinformatie) moet worden ingesteld.

Nee

 1. Klik tot slot op Create.

Did this page help you?