📘

Customers

Customers zijn alleen beschikbaar voor GeoApps Partners.

Als u Solution Partner bent, dient u gebruik maken van de Customers-module. Deze module biedt de mogelijkheid om klanten aan te maken in uw eigen beheeromgeving. Per klant kunt u aangeven welk abonnement wordt afgenomen en zijn eventuele aanvullende licenties in te voeren, zoals Cyclomedia Streetsmart. Hierdoor ontstaat inzicht voor zowel MapGear als de Solution Partner in het actuele verbruik van kaarten, data en gebruikers per eindklant.

Neem gerust contact op met Support voor inhoudelijke vragen over het instellen van Customers.

Voor verdere vragen over GeoApps Solution Partners en GeoApps Whitelabel, kunt u de pagina GeoApps - Partners raadplegen en een aanvraag indienen.

Toevoegen van een Customer

Voor het toevoegen van een Customer gaat u in de beheeromgeving naar de module Customers.

 1. Selecteer Customers.
 2. Selecteer '+Add'.
1920

Figuur 1 - Toevoegen van een Customer.

Er verschijnt een invulformulier.

 1. Voer een unieke klantnaam in.
 2. Kies het bijbehorende GeoApps-abonnement.
 3. Indien bekend kan een einddatum worden ingevoerd
 4. Optioneel kan een Cyclomedia Streetsmart licentie worden ingevoerd.
 5. Optioneel kan een Slagboom & Peeters licentie worden ingevoerd.
 6. Selecteer *Create.
600

Figuur 2 - Invulformulier 'Add Customer'.

Voor het wijzigen van een bestaande Customer kunt u in het overzicht 'Customers' klikken op 'Edit'. Zo kan bijvoorbeeld het abonnement of de einddatum worden aangepast.

Customers koppelen aan Project

Ga naar de module Projects om een Customer te koppelen aan een kaartproject.

 1. Maak een nieuw Project of selecteer een bestaande.
 2. Klik op ‘Edit’.
1916

Figuur 3 - Bewerken van Project.

Het overzicht 'Edit Project' wordt nu geopend.

 1. Selecteer de Customer uit de dropdownlijst.
 2. Selecteer 'Save'.
1686

Figuur 4 - Koppelen van de juiste Customer.

👍

Customer gekoppeld

De Customer is nu aangemaakt en gekoppeld.