MapTour (oud)

📘

MapTour

MapTour is een nieuwe manier om kaartprojecten online te presenteren als verhalende website. Maak bijvoorbeeld een aansprekende MapTour om een opdrachtgever met kaarten, foto's en beschrijvende teksten een compleet beeld te geven van een project. MapTour biedt een snelle en eenvoudige manier om alle relevante informatie over een project of aandachtsgebied te presenteren op een aantrekkelijke en overzichtelijke manier.

🚧

MapTour met de Editor

Release 29 maakt het mogelijk Dashboards te configureren met de handige Editor. Voor MapTour is dit sinds Release 29.1 beschikbaar. Indien jouw omgeving versie 29.1+ heeft, heb je deze handleiding niet nodig, maar bekijk je de handleiding Apps aanmaken.

Om een MapTour, of andere App, aan te maken, moet er eerst een huisstijl zijn ingesteld; zie Branding om te zien hoe dit moet of gebruik een bestaande Branding van het type MapTour, die al in de omgeving zit.
Zodra de Branding is ingesteld, kan er een App worden aangemaakt.

 1. Klik hiervoor op Apps.
 2. Klik op +Create App.
1898

Figuur 1 - Overzicht van projecten met een MapTour of andere app.

Het overzicht 'Create new app' verschijnt. Zie Figuur 2.

 1. Selecteer het Project waar de nieuwe MapTour aan dient te worden toegevoegd.
 2. Kies bij App Type voor 'MapTour'.
 3. Kies bij Branding voor een aangemaakte Template.
 4. Geef een Name aan de MapTour.
 5. Geef eventueel een beschrijving bij Description.
 6. Vul een URL in. ('omgeving.geoapps.nl/{projecturl}/')
 7. Kies Public om de MapTour openbaar te publiceren.
 8. Kies Default om van deze App de standaardapp in het project te maken.
 9. Kies de gewenste Startpage Visibility. De opties zijn als volgt:
 • Verborgen/Hidden: wordt altijd op Startpage verborgen.
 • Zichtbaar/Advertised: wordt altijd op Startpage weergegeven.
 • Verborgen voor niet-ingelogde gebruikers, zichtbaar voor ingelogde gebruikers: wordt alleen voor ingelogde gebruikers weergegeven op Startpage.
 • Verborgen voor ingelogde gebruikers, zichtbaar voor niet-ingelogde gebruikers: wordt alleen voor niet-ingelogde gebruikers weergeven op Startpage. (Bijvoorbeeld voor Apps die uitleg geven aan gebruikers die nog moeten registreren).
 1. Klik tenslotte op Create.
1661

Figuur 2 - Overzicht 'Create new app'

Open vervolgens het overzicht 'Screens'. Het is later mogelijk via 'Settings' instellingen aan te passen.

 1. Selecteer '+Add'.
 2. Geef een naam aan het scherm (voor in de beheeromgeving), een titel voor het scherm en eventueel een ingekorte titel voor de navigatie in het menu.
 3. Kies een Layout. Zie de onderstaande tabel voor meer toelichting over de opties. In het voorbeeld wordt gekozen voor 'Small + Big'.
OptieIndeling
Startscreen 1Startscherm (Content vóór Background).
Startscreen 2Startscherm; in twee helften gesplitst (Content naast Background).
FullscreenContent zonder Background.
Fullscreen + ModalContent vóór Background.
Small + BigSplitst scherm in 2 kolommen; smal links, breed rechts. Handig voor bijvoorbeeld een kaart met beschrijving.
Big + SmallSplitst scherm in 2 kolommen; breed links, smal rechts.
Three Columns (with description right)Splitst scherm in 3 kolommen; kolom voor beschrijving rechts. Handig voor bijvoorbeeld het vergelijken van 2 kaarten met beschrijving.
Three Columns (with description left)Splitst scherm in 3 kolommen; kolom voor beschrijving links.
 1. Klik op Create Screen.
1667

Figuur 3 - Overzicht 'Create Screen'.

Het scherm is nu aangemaakt en kan verder ingesteld worden. In het voorbeeld wordt een scherm met Map en Text ingesteld.

 1. Pas eventueel de volgorde van de schermen aan door middels het icoontje aan de linkerkant te verslepen.
 2. Pas eventueel de naamgevingen aan.
 3. Selecteer daarna 'Update screen'. Let op! Er is nog een 'Update screen'-knop onderaan de pagina.
 4. Kies een 'Type' voor de content die in dit scherm dient te worden getoond.
 • Text: voor het configureren van een tekstvak.
 • Image: voor het configureren van een afbeelding.
 • Map: voor het configureren van een kaart middels de GeoApps kaartviewer. Hier wordt voor gekozen in het voorbeeld.
 1. Kies de gewenste Map uit de omgeving waarin deze MapTour zich bevindt.
 2. Kies daarbij de gewenste Theme Map.
 3. Vink aan welke aspecten van het kaartoverzicht weergegeven dienen te worden.
 4. Indien er voor een Type met meerdere kolommen is gekozen, stel de andere kolommen in en kies 'Update screen'.
 5. Voeg zoveel schermen toe als gewenst en stel deze in.
 6. Selecteer Preview om de MapTour te bekijken.
1652

Figuur 4 - Verdere instellingen MapTour.