Blocks - Graadmeter

📘

Blocks - Graadmeter

Met de Graadmeter-block kunt u numerieke data weergeven in de vorm van een meter. Dit is ideaal om bijvoorbeeld waarden in de huidige staat ten opzichte van een potentie of maximumwaarde te laten zien. Maak verschillende secties aan in uw graadmeter of stel een voor- en/of achtervoegsel in om uw graadmeter helemaal naar wens aan te passen.

Algemeen

 1. Geef een titel.
 2. Geef een beschrijving.
 3. Kies de achtergrondkleur
 4. Kies de taal.
 5. Kies of er, en hoeveel decimalen getoond moeten worden.

Data

 1. Kies de gewenste Dataset uit het Project waar de App in zit.
 2. Kies een waarde.
 3. Kies de operator:
 • Sum: het totale aantal van de attribuutwaarden
 • Count: het aantal (verschillende) attribuutwaarden
 • Min: de laagste waarde
 • Max: de hoogste waarde
 • Average: de gemiddelde waarde
 • Median: de middelste waarde

Filter

 1. Kies eventueel een attribuut om op te filteren.
 2. Kies een filter-operator:
 • Gelijk aan
 • Niet gelijk aan
 • Als
 • Niet als
 • Groter dan
 • Groter dan of gelijk aan
 • Kleiner dan
 • Gelijk aan of kleiner dan
 • En - alleen bij YAML
 • Of - alleen bij YAML
 1. Vul de filterwaarde in.

Boog

Vul de maximale waarde voor de boog in.

Voor elk van de 4 secties:

 1. Kies de kleur.
 2. Voeg eventueel een achtervoegsel (tooltip) toe.
 3. Kies de lengte van de sectie.

Opmaak

 1. Kies eventueel een voorvoegsel om een eenheid aan te geven.
 2. Kies eventueel een achtervoegsel om een eenheid aan te geven.

YAML

📘

Aanvullende opties met YAML-formulier

Bepaalde variabelen zijn niet instelbaar vanuit het reguliere formulier. Onderstaand is daarom het volledige YAML-formulier te vinden om ook deze instellingen te kunnen gebruiken.

Let op! Deze is bruikbaar voor de nieuwste versies van Apps en Blocks, beschikbaar vanaf Release 30.

 1. Start door het betreffende Block in de Editor te bewerken.
 2. Wissel onderaan naar het YAML-formulier.
 3. Kopieer onderstaande code en plak deze in de Editor.
 4. Vul de variabelen in door overal number en string met de gewenste waarde te vervangen en bij de meerkeuzevariabelen alleen de gewenste optie te laten staan. Onder het onderstaande YAML-formulier is ter referentie een tabel te vinden met de veldtypen en standaardwaarden, welke gebruikt worden als een variabele volledig weggelaten wordt. Beschrijvingen zullen nader worden toegevoegd.
 • Boolean: kies true om weer te geven of te gebruiken, kies false om dit niet te doen.
 • String: geef een waarde op, dit kan o.a. een optie zoals in onderstaand YAML-formulier zijn, maar ook een stuk tekst of hex-waarde. Let op! Waarden van dit type moeten tussen aanhalingstekens worden gezet (bv. "#ffffff").
 • Number: geef een getal als waarde op (vaak in pixels).
version: '1.0'
gaugeChart:
 liveTable: true | false
 title: string
 description: string
 style:
  backgroundColor: string (hex)
 layout:
  arc:
   cornerRadius: number
   innerRadius: number
   startAngle: number
   endAngle: number
   maxValue: number
   padding: number
   sections:
    - color: string (hex)
     tooltipValue: string
     length: number
  circularGrid: true | false
  icon:
   bottom: number
   height: string
   margin:
    bottom: number
    left: number
    right: number
    top: number
   path: string;
   width: string
  labels: true | false
  margin:
   bottom: number
   left: number
   right: number
   top: number
  needle:
   color: string
  radialGrid: true | false
  value:
   bottom: number
   prefix: string
   suffix: string
 format:
  decimals: number
  locale: string
 data:
  datasetId: string
  operator: sum | count | min | max | avg | median
  value: string
  filter:
   enable: true | false
   operator: '= | != | like | notlike | > | >= | < | =< | and | or'
   attribute: string
   value: string
   filters:
    - operator: '= | != | like | notlike | > | >= | < | =< | and | or'
     attribute: string
     value: string
     filters: # En door
      - operator: '= | != | like | notlike | > | >= | < | =< | and | or'
       attribute: string
       value: string
VeldTypeBeschrijvingDefault-waarde indien van toepassingEenheid indien van toepassing
liveTablebooleanGeeft de mogelijkheid om grafieken te filterentrue
titlestringTitel boven diagram[operator] op [values] van [dataset]
descriptionstringBeschrijving
backgroundColorstring (hex)Achtergrondkleur# ffffff
arc.cornerRadiusnumberAfronding van de hoeken van de objecten0
arc.innerRadiusnumberAfstand van het object tot aan het midden van de Gauge0.1px
arc.startAnglenumberHet startpunt van de Gauge-90graden
arc.endAnglenumberHet eindpunt van de Gauge90graden
arc.maxValuenumberDe maximale waarde van de Gauge
arc.paddingnumberDe ruimte tussen de boog, naald en randen0.1
arc.sections[0]colorstring (hex)Kleur van de sectie van de boog
arc.sections[0]tooltipValuestringEenheid van de sectie van de boog
arc.sections[0]lengthnumberLengte van de sectie van de boog
circularGridbooleanOf er een grid (cirkel) getoond dient te wordenfalse
icon.bottomnumber45px
icon.heightnumber45px
icon.margin.bottomnumber10px
icon.margin.leftnumber10px
icon.margin.rightnumber10px
icon.margin.topnumber10v
icon.pathstring
icon.widthstring45px
labelsbooleanOf de waarden van de secties getoond dienen te worden
margin.bottomnumberMarge tot aan de onderkant van het block50px
margin.leftnumberMarge tot aan de linkerkant van het block0px
margin.rightnumberMarge tot aan de rechterkant van het block0px
margin.topnumberMarge tot aan de bovenkant van het block0px
needle.colorstring (hex)Kleur van de naald# 000000
radialGridbooleanOf er een grid (lijnen richting het midden) getoond dient te wordenfalse
value.bottomnumber15%
value.prefixstringEenheid als prefix
value.suffixstringEenheid als suffix
decimalsnumberAantal decimalen0
localestringTaalen
datasetIdstringDataset ID
operatorstringOperator
valuestringWaarde
filter.enablebooleanOf er een filter toegepast dient te wordenfalse
filter.attributestringHet attribuut waarop een filter toegepast dient te worden
filter.operatorstringDe operator om mee te filteren
filter.valuestringDe waarde om mee te filteren
filters[0].operatorstringOperator wanneer er meervoudige filters worden toegepast
filters[0].attributestringAttribuut wanneer er meervoudige filters worden toegepast
filters[0].valuestringAttribuutwaarde wanneer er meervoudige filters worden toegepast

Voorbeelden

Instellen kleuren

Onderstaand een voorbeeld van een YAML voor een graadmeter, waarmee de verschillende boogdelen ustom ingekleurd kunnen worden. Deze kun je hergebruiken door de dataset-id, attribuut-definities en titels te vervangen.

version: "1.0"
gaugeChart:
 title: "Aantal woonplaatsen in Nederland"
 description: "Aantal woonplaatsen in Nederland"
 style:
  backgroundColor: "rgb(255, 255, 255)"
 layout:
  suffix: "woonplaatsen"
  arc:
   maxValue: 3000
   startAngle: -120
   endAngle: 120
   sections:
    - color: "rgba(240, 240, 240, 1)"
     tooltipValue: "0 - 1800"
     length: 1800
    - color: "#55E12C"
     tooltipValue: "1800 - 2333"
     length: 533
    - color: "#A5CD19"
     tooltipValue: "2333 - 2666"
     length: 333
    - color: "#5A4008"
     tooltipValue: "2666 - 3000"
     length: 334
  radialGrid: true
  circularGrid: true
  labels: false
  needle:
   color: "#000000"
  value:
   bottom: 25
   suffix: "Woonplaatsen"
 data:
  datasetId:
   id: "888d88eb-8888-4a72-b289-b55ec6e0830c"
   name: "woonplaatskaart_2018"
  operator: "count"
  value: "woonplaats"

Meervoudig filter

Voor een voorbeeld van hoe je meervoudige filters in kunt stellen zie deze handleiding.