Tekenen en beheren van objecten

📘

Tekenen en beheren van objecten via de kaart

Wegens veroudering van (de werkwijze van) bovenstaande video, is hier een beschrijving van de huidige werkwijze te vinden. Zie hiervoor ook de handleiding Tekenen

Om in de kaart te tekenen moeten er vanzelfsprekend tekenbare kaartlagen aan de kaart toegevoegd zijn.

Tekenen

Open het tekenoverzicht door op het potloodje rechts in de Viewer te klikken.
Kies de gewenste tekenbare kaartlaag uit de dropdownlijst.
Kies bij polygonen op welke manier er getekend dient te worden; met punten of vrije vorm.
Teken een object in.
Vul de bewerkbare attributen in en sla deze op.
Open de pop-up en bekijk het resultaat.

Objecten wijzigen

Pas de geometrie aan door 'Edit features' te kiezen in het tekenoverzicht en vervolgens het object aan te klikken.

Pas de attributen aan door 'Edit attributes' te kiezen in het tekenoverzicht en vervolgens het object aan te klikken.

Verwijder een object door 'Delete' te kiezen in het tekenoverzicht en om het object heen te tekenen.


Did this page help you?