MapTour - Branding

Stel de huisstijl van een MapTour in

📘

Branding MapTour

Alvorens een MapTour in te richten is het belangrijk de huisstijl te definiëren met het gewenste logo en de gewenste kleuren door middel van Branding. Deze huisstijl kan vervolgens ook op andere MapTours worden toegepast.

Instellen huisstijl (Branding)

Doorloop onderstaande stappen voor het instellen van nieuwe Branding:

  1. Ga naar het menu 'Assets'
  2. Klik op 'Branding' en klik linksboven op '+Add'.
  3. Kies bij App Definition voor MapTour.
  4. Stel de volgende opties naar wens in:
  • Title: geef de huisstijl een titel.
  • Description (optioneel): vul indien gewenst een beschrijving in.
  • Reference Theme: selecteer hier eventueel een bestaande Template waarvan de kleuren overgenomen moeten worden of laat deze op 'None' staan en kies later zelf de kleuren.
  1. Klik op 'Create'.
16861686

Figuur 1 - Instellen Branding voor een MapTour.

Stel vervolgende de gewenste kleuren en logo in voor de aangemaakte MapTour.
Pas per onderdeel de gewenste variabelen aan door 'Edit Value' te selecteren. Het gekozen logo en de gekozen huisstijlkleuren worden toegepast in de MapTour. Accentkleuren worden bijvoorbeeld gebruikt voor de hoofdstuktitels en de navigatieknoppen om te bladeren tussen de hoofdstukken.

16861686

Figuur 2 - Instellen logo's en kleuren voor MapTour Branding.

De MapTour kan nu worden ingesteld. Zie hiervoor MapTour - Instellen.


Did this page help you?