Maak een nieuw project

📘

Kaartprojecten aanmaken

Wegens veroudering van (de werkwijze van) bovenstaande video, is hier een beschrijving van de huidige werkwijze te vinden.

Voordat de kaart aangemaakt kan worden moeten de workspace en standaardlocatie zijn ingesteld en moeten er basiskaarten in de omgeving zitten.

Project aanmaken

 1. Maak een project aan door in de beheeromgeving naar Projects te gaan en +Add te kiezen.
 2. Geef het project een naam, URL en kies eventueel een Project Owner.

Kaartgebied instellen

 1. Stel het gewenste kaartgebied in door naar Assets > Locations te gaan en +Add te kiezen.
 2. Geef de locatie een naam en voeg eventueel een beschrijving toe.
 3. Geef een X- en Y-coördinaat op. Deze kunnen eventueel worden opgevraagd in GeoApps Demo.
 4. Stel het gewenste zoomniveau in (0-18). Zie ook de handleiding Zoom- en schaalniveaus.
 5. Kies hierbij eventueel een rotatie (in graden).
 6. Selecteer 'Create'. De Location is nu aangemaakt.

Kaart aanmaken

 1. Maak een Map aan door naar Maps te gaan en +Add te kiezen.
 2. Geef de Map een naam en kies het Project.
 3. Kies de taal en Location Search Provider.
 4. Voeg eventueel een beschrijving toe.
 5. Kies de aangemaakte Location nu uit de dropdownlijst.
 6. De standaard ingestelde Bounds zijn voor de projectie van een Nederlandse kaart. Zie de handleiding Coördinatenstelsels & Projecties voor de bounds bij andere coördinatenstelsels en projecties, zoals voor België of de hele wereld.
 7. Kies de standaard Base Layer.
 8. Selecteer de ingestelde Workspace.
 9. Vul de gewenste URL in.
 10. De standaard EPSG Code en Coordinate System zijn voor de projectie van een Nederlandse kaart. Zie wederom de handleiding Coördinatenstelsels & Projecties voor verdere uitleg over EPSG Codes, coördinatenstelsels en projecties.
 11. Selecteer 'Create'. De Map is nu aangemaakt en het kaartoverzicht wordt geopend.
 12. Klik op 'Preview' om de kaart te bekijken.

Eventuele toevoegingen

 1. Voeg extra basiskaarten toe door in het kaartoverzicht naar de tab Base Layers te gaan en +Add Layer te kiezen.
 2. Klik op Pick layer, laat Enabled aangevinkt staan en kies Create. Kies in de tab Base Layers eventueel nieuwe standaard Base Layer door rechts op 'Default' te klikken.
 3. Voeg eventueel Bookmarks toe. Zie hiervoor de handleiding Favoriete locaties instellen (bookmarks).

Did this page help you?