Gebruikersbeheer en toegang

Vanaf versie 18 van GeoApps is een nieuwe vorm van authenticatie geintroduceerd, namelijk het GeoApps-account. Het uitgangspunt bij het ontwerp van dit nieuwe gebruikersaccount is sterkere beveiliging, en betere controlemogelijkheden op toegang van data. Aanvullend is ook gekeken naar een eenvoudiger proces voor de beheerder om nieuwe accounts aan te maken. In dit artikel worden de basisconcepten uitgelegd en de voordelen van een GeoApps-account beschreven.

GeoApps-account
Een GeoApps-account is een persoonsgebonden account waarbij iedere gebruiker zelf het beheer heeft over welke gegevens geregistreerd staan. Denk hierbij aan weergavenaam, e-mailadres en uiteraard ook het wachtwoord. Dit account wordt binnen GeoApps centraal opgeslagen en biedt toegang tot alle omgevingen waar een gebruiker toegang toe heeft. Indien er dus gebruik gemaakt wordt van meerdere GeoApps-omgevingen hoeven er dus niet meer losse accounts beheerd te worden. Anderzijds krijgen beheerders van de omgevingen minder informatie te zien van de eindgebruiker, dit is nu beperkt tot alleen het e-mailadres en de volledige naam (voor- en achternaam).

Vereenvoudigde toegang via Mijn GeoApps
Een belangrijk voordeel van een GeoApps-account is centrale toegang tot GeoApps in plaats van het moeten onthouden van specifieke websitepaden. Deze directe toegang is beschikbaar via www.geoapps.nl en dan de knop 'Inloggen', of direct via mijn.geoapps.nl. Hier krijg je als gebruiker een direct overzicht van de omgevingen waarop je toegang heb.

Uitnodigen van nieuwe gebruikers
Voor beheerders is het proces voor het aanmaken van nieuwe accounts gesimplificeerd. Waar voorheen accounts aangemaakt moesten worden, wachtwoorden moesten worden verstrekt en eventueel zelfs gereset, is dit teruggebracht tot alleen het uitnodigen van gebruikers. Dit uitnodigen vindt plaats op basis van een e-mailadres, waarbij de eindgebruiker automatisch geinformeerd wordt dat hij of zij is uitgenodigd voor de toegang tot een GeoApps-omgeving. Zodra de gebruiker een GeoApps-account heeft kan er direct ingelogd worden, zonder dat er nog accounts opnieuw geactiveerd moeten worden. Mochten eindgebruikers problemen ervaren met het aanmaken van een GeoApps-account of hulp nodig hebben met wachtwoord resetten kan de eindgebruiker dit zelf regelen via de self-service mogelijkheden, of direct via de supportdesk van GeoApps.

Beveiliging
Binnen deze vernieuwde structuur blijft uiteraard de beveiliging van GeoApps gewaarborgd. Elke omgeving draait nog steeds op een volledig eigen database en als beheerder heb je nog steeds volledige controle over wie toegang heeft kaartprojecten of het beheer daarvan.

Voor de werking van 'Mijn GeoApps' wordt de basisinformatie gekopieerd (naam van de omgeving, url van de omgeving en of iemand beheerdersrechten heeft). Er vindt echter altijd een extra verificatie plaats op het moment dat je als gebruiker inlogt op de omgeving, waardoor de instellingen die je als beheerder maakt altijd leidend zijn. De verwijzingen en rechten zoals weergegeven op Mijn GeoApps zijn dan ook niets anders als een verwijzingspagina en hebben geen enkel effect op de authenticatie of authorisatie van de gebruiker.


What’s Next

How To:

Did this page help you?