Toevoegen bestanden - Beheeromgeving

📘

Toevoegen van bestanden via de beheeromgeving

Deze functie maakt het mogelijk bestanden toe te voegen aan een bestaande dataset op basis van overeenkomende attribuut- en bestandsnamen. Zo kunnen er eenvoudig bestanden als bulk worden toegevoegd aan een attribuut vanuit de beheeromgeving, waarbij deze gelijk aan de juiste attribuutwaarde worden gekoppeld. In deze uitleg worden afbeeldingen toegevoegd aan een dataset op basis van de (attribuut)namen van stads- en dorpsgezichten in Overijssel.

Op deze pagina worden de volgende onderdelen uitgelegd:

Dataset uploaden

Eerst wordt een dataset geüpload. In het voorbeeld is dit een shapefile met beschermde stads- en dorpsgezichten in Overijssel. Zie Figuur 1.

 1. Ga naar Datasets.
 2. Kies voor Upload Datasets en sleep vervolgens de data erin.
19171917

Figuur 1 - Overzicht 'Datasets'. Klik het kopje 'Upload Dataset' aan.

Stel de dataset naar wens in. Zie Figuur 2.

 1. Selecteer het juiste Project uit de dropdownlijst.
 2. Kies de gewenste Dataset Name. Standaard staat de bestandsnaam in beeld.
 3. De EPSG Code staat standaard op 28992, ofwel het Rijksdriehoekstelsel.
 4. Selecteer Create.
15751575

Figuur 2 - Instellen van een dataset.

De dataset is nu gecreëerd. De volgende stap is om de kaartlaag te publiceren, maar een aantal instellingen in de dataset moeten eerst nog verder worden aangepast. In het voorbeeld wordt de kaartlaag dus niet direct gepubliceerd aan de hand van de gebruikelijke werkwijze. Zie Figuur 3.

 1. Klik op Back to list.
15741574

Figuur 3 - Overzicht 'Create Layer', na het creëeren van de dataset, wordt genegeerd.

Het overzicht datasets wordt nu weer geopend. Selecteer hierin de juiste dataset. In dit geval 'stadsdorpsgezichtenoverijssel'. Zie Figuur 4.

18471847

Figuur 4 - Selecteren van de dataset.

Voor meer informatie over het toevoegen en gebruiken van Hosted datasets, zie ook Aanmaken en gebruiken van services.

Attribuut toevoegen en koppelen

De dataset is geüpload. Er moet nu een attribuut worden toegevoegd waarin de bestanden geüpload moeten worden en er moet een koppeling worden gemaakt met het attribuut dat de namen bevat. In het voorbeeld wordt onder de dataset 'stadsdorpsgezichtenoverijssel' een attribuut 'afbeeldingen' toegevoegd. Hier worden later de afbeeldingen in geüpload. Zie Figuur 5.

 1. Klik op Attributes.
 2. Klik op Add.
15801580

Figuur 5 - Toevoegen van attributen.

Het overzicht 'Add Dataset Attribute' wordt geopend. Neem bij een attribuut voor afbeeldingen de instellingen zoals in Figuur 6 waar mogelijk over.

 1. Kies bij Parent Dataset Attribute voor het attribuut waaruit de namen komen; in dit geval 'text'.
 2. Kies bij Datasetattribute Source voor 'None'.
 3. Kies bij Attribute een naam, aangezien het afbeeldingen zijn wordt er hier gekozen voor 'afbeelding'.
 4. Kies eventueel voor een Alias.
 5. Kies bij Type het type attribuut; in dit geval 'image'.
 6. Is External Url kan worden leeggelaten.
 7. Kies bij Postfix het bestandstype; in dit geval '.jpg'.
 8. Klik vervolgens op Create.
15771577

Figuur 6 - Overzicht 'Add Dataset Attribute', waarin de koppeling met het attribuut 'text' wordt gemaakt.

Toevoegen van bestanden

Er is nu een dataset met een attribuut waarin de bestanden (afbeeldingen) kunnen worden geüpload. Dit attribuut is gekoppeld aan een attribuut dat de naamgeving aanduidt. In het voorbeeld zijn dit respectievelijk de attributen 'afbeelding' en 'text'. Zie Figuur 7.

Zorg nu dat de bestanden voor hand zijn en dat deze dezelfde waarden als naam hebben als in het attribuut dat de naamgeving aanduidt. In het voorbeeld duidt het attribuut 'text' de namen van de stads- en dorpsgezichten aan en worden de afbeeldingsnamen hierop aangepast. De meest eenvoudige manier om dit te doen is door (op 2 beeldschermen), zowel de Values van attribuut 'text' te openen, als de afbeeldingbestanden te openen in de Windows Verkenner en hierin de afbeeldingsnamen te bewerken. Daarna kunnen deze worden geüpload in het attribuut 'afbeelding' en zijn ze direct gekoppeld aan het juiste stads- of dorpsgezicht.

 1. Klik op Values. De exacte waardes van het attribuut 'text' verschijnen. In het voorbeeld zijn dit de namen van de stads- en dorpsgezichten. Open vervolgens de Windows Verkenner (op het andere scherm) en pas waar nodig de bestandsnamen aan, zodat deze overeenkomen met de naamgeving zoals in attribuut 'text'.
 2. Klik vervolgens in de rij van het attribuut 'afbeelding' op Upload.
18951895

Figuur 7 - Aanpassen van bestandsnamen op de waarden van het naamgevingsattribuut.

De bestanden (afbeeldingen) moeten nu in GeoApps worden geüpload in het overzicht 'Dataset attribute uploads'.

 1. Kies 'Select a file'. De verkenner opent. Ga nu naar de juiste map met bestanden in de Windows Verkenner.
 2. Na het selecteren van de bestanden, zullen deze verschijnen in de lijst. Zie Figuur 8.
 3. Klik op Upload, wanneer alle gewenste bestanden in de lijst staan. Deze worden dan als bulk toegevoegd aan het attribuut en gekoppeld aan de juiste waarden.
15901590

Figuur 8 - Uploaden van de bestanden.

Vervolgens verschijnt het overzicht van de attribuutwaardes met dien toegevoegde bestanden, zoals in Figuur 9.
Het is via Edit eventueel mogelijk de 'Attribute Value' aan te passen. Deze functie is bedoeld voor het geval dat de namen betreffende de attribuutwaardes zouden worden gewijzigd, en daarom de waardes van de afbeeldingen ook zouden moeten worden aangepast naar de 'nieuwe' attribuutwaardes.

 1. Klik op Back to list.
15731573

Figuur 9 - Overzicht attribuutwaardes en de toegevoegde afbeeldingen.

Kaartlaag publiceren

Het overzicht van de dataset staat nu weer geopend en de dataset is gereed om gepubliceerd te worden als kaartlaag. Zie Figuur 10

 1. Klik op Publish om er een kaartlaag van te maken.
15921592

Figuur 10 - Dataset 'stadsdorpsgezichtenoverijssel' publiceren als kaartlaag vanuit diens overzicht.

De kaartlaag moet nu naar wens worden ingesteld in het overzicht 'Create Layer', welke eerder in deze handleiding werd genegeerd voor het verder instellen van de dataset. Zie Figuur 11.

 1. Kies een Title. In dit geval is dat 'Stadsdorpsgezichtenoverijssel' .
 2. Selecteer een Dataset Service. Een 'WMS' heeft in principe de voorkeur.
 3. Base Layer kan leeg worden gelaten. Deze is niet van toepassing in dit geval.
 4. Kies eventueel een Symbology. Dit is in dit geval ook niet nodig en deze blijft in dit geval op 'Single' staan.
 5. Klik op Create.
16881688

Figuur 11 - Overzicht 'Create Layer' verschijnt. Hier dienen een aantal instellingen te worden afgesteld.

Stel nu de kaartlaag verder in. In dit geval wordt alleen de objectinformatie ingesteld in de vorm van een pop-up. Zie Figuur 12.

 1. Klik op de tab Object information en stel de pop-up zo in, dat de toegevoegde bestanden hierin worden weergegeven. Zie de handleiding Instellen Pop-ups voor verdere uitleg.
 2. Klik op +Add to Map. Selecteer de juiste kaart en bekijk het resultaat door deze kaart te openen in de Viewer.
15971597

Figuur 12 - Tab 'Object Information' in het overzicht van de kaartlaag.

Resultaat in de Viewer

Bekijk het resultaat in de Viewer. Zie Figuur 13 voor een voorbeeld van hoe dit eruit zou moeten zien.

 1. Zorg dat de juiste kaartlaag ingeschakeld staat in de legenda.
 2. Klik op een van de objecten. In dit geval zijn dit grijze polygonen.
19181918

Figuur 13 - De kaartlaag in de Viewer.

Vervolgens verschijnt de pop-up met objectinformatie in de Viewer en is het attribuut 'afbeelding' zichtbaar.
Hierin is een link te zien; door deze aan te klikken wordt de afbeelding gedownload. Zie Figuur 14 voor een voorbeeld.
Door middel van andere instellingen is het mogelijk bij de pop-up de afbeelding rechtstreeks te tonen zonder deze te hoeven downloaden. Zie hiervoor het kopje 'Instellen van de kaartlaag en pop-ups' in de handleiding Toevoegen van bestanden.

410410

Figuur 14 - Toegevoegde bestand in de pop-up.


Did this page help you?