Databeheer via de kaartviewer

Eenvoudig aanpassen van kaarten

Met databeheer via de kaartviewer is het voor beheerders en eindgebruikers van GeoApps eenvoudig om kaartlagen toe te voegen en te beheren. In deze handleiding een instructie voor het starten van de bewerkmodus en de mogelijkheden.


What’s Next

Gebruikersrechten voor databeheer

Did this page help you?