Loginscherm instellen

📘

Loginscherm

In GeoApps is het mogelijk om een aangepaste login-achtergrond te tonen, indien de gebruiker direct richting de eigen omgeving navigeert (in dit geval dus <organisatie>.geoapps.nl). Deze achtergrond is door een beheerder eenvoudig aan te passen in de beheeromgeving.

Configureren van de achtergrond

  1. Open de beheeromgeving en navigeer naar Settings>Branding.
  2. Selecteer een afbeelding onder Login Background met een resolutie van minimaal 1920x1080.
  3. Kies Upload.

Verifiëren van het resultaat

  1. Log uit met uw GeoApps-account.
  2. Navigeer direct naar de eigen omgeving op <organisatie>.geoapps.nl.
  3. Het loginvenster met de eigen gekozen achtergrond wordt getoond. Zie Figuur 1.
18011801

Figuur 1 - Voorbeeld van een aangepaste login-achtergrond.

Verwijderen van de achtergrond

  1. Ga naar de beheeromgeving en navigeer naar Settings->Branding.
  2. Selecteer Remove custom background.
  3. De zelfgekozen achtergrond is verwijderd.

Did this page help you?